Ar inovatīvu metodi pirmo reizi Salacas upē skaitīs lašus

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" vadošie zinātnieki tuvākajā laikā uzsāks uz nārstu migrējošo lašu un taimiņu skaitīšanu Salacas upē ar inovatīvu, speciāli šim mērķim izbūvētu datu vākšanas iekārtu un programmu.

Salaca ir galvenā Latvijas dabiskā lašu upe, tajā zivju mazuļi netiek ielaisti no zivjaudzētavām, lašu krājums upē veidojas dabiskā nārsta ceļā. Šī ir viena no retajām Latvijas upēm, kur ir atļauta lašu un taimiņu licencētā makšķerēšana.

Lašveidīgo zivju makšķerēšana Latvijā, un it īpaši Salacā, kļūst aizvien populārāka. Tomēr saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem Baltijas jūras dienvidaustrumu krastā, tostarp Latvijas lašupēs, lašu krājuma stāvoklis kopumā pasliktinās, tādēļ ir nepieciešami papildu pētījumi un, iespējams, arī aizsardzības pasākumi.

Pielietojot modernāko pieejamo zinātnisko iekārtu, valsts zinātniskā institūta “BIOR” pētniekiem būs pieejama informācija par lašveidīgo zivju sugu sastāvu, to garumu un svaru, dzimumu, kā arī nārsta migrāciju laiku un intensitāti. Datu vākšanas programmas ietvaros Salacā ir ievietota speciāla uzskaites iekārta, kura piereģistrēs visus lašus un taimiņus, kas šajā upē dosies uz nārstu rudenī.

Pētījuma rezultāti palīdzēs sniegt priekšstatu par iemesliem, kāpēc samazinās lašu skaits Salacā – vai ir samazinājies nārstojošo zivju skaits, vai pasliktinājusies nārsta vietu kvalitāte upē un veicami papildu pasākumi nārsta dzīvotņu atjaunošanā.

Iegūtie rezultāti, pamatojoties uz zinātniskiem rezultātiem, ļaus ilgtermiņā plānot licencēto makšķerēšanu Salacas upē, nodrošinot gan lašu aizsardzību, gan makšķerēšanas attīstību.

Lašu krājuma stāvokli lašupēs Baltijas jūras mērogā novērtē Starptautiskā Jūras pētniecības padome, kura, ņemot vērā arī valsts zinātniskā institūta “BIOR” iegūtos rezultātus, izstrādā Zinātnisko padomu ilgtspējīgai lašu krājumu izmantošanai.

Datu vākšanas programma tiek īstenota ar Eiropas Jūrlietu zivsaimniecības atbalstu un to īsteno valsts zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Salacgrīvas pašvaldību un biedrību Salackrasti.

Dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts “BIOR”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums