Samazinot administratīvo slogu, turpmāk sēklas varēs sertificēt uz diviem gadiem

Valdība otrdien, 26. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

Tiek ieviests jauns sēklu sertificēšanas termiņš – divi gadi. Lai sēklas sertificētu uz diviem gadiem, sēklu dīgtspējai ir jābūt vismaz par pieciem procentiem lielākai, nekā noteiktā minimālā dīgtspēja, jābūt atbilstošam mitrumam un nedrīkst būt kaitēkļu. Ja dīgtspēja atbildīs noteiktajai minimālajai dīgtspējai un atbilstošajam mitrumam un netiks konstatēti kaitēkļi, tad sēklas sertificēs uz vienu gadu, savukārt, ja sēklām būs paaugstināts mitrums un konstatēti kaitēkļi, sēklas tiks sertificētas uz trīs mēnešiem. Turpmāk vairs nebūs viena un sešu mēnešu termiņu sēklām ar paaugstinātu mitrumu un kaitēkļiem, savukārt ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un citām ķīmiskām vielām apstrādātām sēklām mitrumu un kaitēkļus nenoteiks.

Lai samazinātu dokumentu daudzumu sēklu sertifikācijas procesā, sēklu kvalitātes testēšanas rezultāti tiks norādīti vienā dokumentā - sēklu testēšanas pārskatā, kurā būs norādīts, vai sēklu partija atbilst noteikumu prasībām un - atbilstoši lauku apskates rezultātiem - tiks izsniegtas oficiālās etiķetes. Sēklu partijām, kurām sēklu sertifikāts un sēklu novērtēšanas pārskats ticis izsniegts līdz 2020. gada 31. maijam, sēklu sertifikāts būs derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats - līdz nākamajai nepieciešamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei.

Tā kā OECD shēmas ir papildinātas ar prasībām griķiem (Fagopyrum esculentum Moench), tad arī noteikumi tiek papildināti ar nosacījumiem, ka minimālie attālumi starp griķu sējumiem, ja tiek sētas bāzes sēklas, būs 400 metri un sertificētai sēklai - 250 metri. Kā arī aktualizētas prasības par maksimāli pieļaujamo šķirnei neatbilstošo augu skaitu pēcpārbaudē griķiem un rudziem.

Brīdī, kad sēklaudzētājs un VAAD inspektors vienosies par lauku apskates laiku, sēklaudzētājam būs jāinformē inspektors par laiku, kad sēklaudzēšanas sējumi tikuši apstrādāti ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem, norādot arī konkrētos līdzekļus. Sēklaudzētājam jānodrošina, lai lauku apskate notiktu atbilstošā periodā pēc lauka apstrādes un lai būtu iespēja piekļūt sēklaudzēšanas laukam, kā arī jāuzrāda sēklaudzēšanas lauks dabā. Ja sēklaudzēšanas lauks jau pēc vienošanās par apskati bez brīdinājuma būs ticis apstrādāts ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem, inspektoram būs tiesības atteikt lauku apskati.

Turpmāk melnos graudus (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.)  lauku apskatē nenoteiks. Melnos graudus noteiks tikai sēklu kvalitātes analīzēs, jo sēklu sagatavošanas procesā melnos graudus ir iespējams attīrīt un nodrošināt noteikumiem atbilstošu sēklu kvalitāti. 

Sākot ar nākamo gadu, lauku apskates iesnieguma iesniegšanas datums būs 25. maijs (iepriekš 1. jūnijs). Par 2020. gada lauka apskatēm sēklaudzētājs varēs iesniegt iesniegumu dienestā līdz 2020. gada 1. jūnijam.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 “Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums