Jāpiemēro jaunas kontroles prasības, nodrošinot cilvēka, dzīvnieku un augu veselību...


foto;www.farming.lv
Jāpiemēro jaunas kontroles prasības, nodrošinot cilvēka, dzīvnieku un augu veselību lauksaimniecības un pārtikas apritē

Izmaiņas visvairāk patlaban skars veterināro, fitosanitāro un pārtikas kontroli uz robežas. Uzņēmējiem, kuri iesaistīti tādu dzīvnieku un preču pārvadājumos, uz kuriem attiecas veterinārā, fitosanitārā un pārtikas kontrole uz robežas, jārēķinās, ka, sākot ar 2019. gada 14. decembra plkst. 00.00, notiks elektroniska datu pāreja uz jaunu ES sistēmu TRACES NT.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori turpmāk par veikto kontroli izsniegs Vienoto sanitāro ievešanas dokumentu, attiecīgi:

VSID-DZ dzīvniekiem,

VSID-P dzīvnieku izcelsmes produktiem,

VSID-D ne-dzīvnieku izcelsmes produktiem un

VSID-AP augiem, augu produktiem.

Vairāk informācijas atrodams ŠEIT.

Oficiālās kontroles regulu (EC) 625/2017, kas publicēta 2017. gada 15. martā, jāsāk piemēro no 2019. gada 14. decembra un tā nodrošina sistēmu, lai dalībvalstis pārbaudītu, vai uzņēmumi ievēro lauksaimniecības pārtikas ķēdes noteikumus.

Lauksaimniecības pārtikas ķēde aptver visas darbības, sākot no augu un dzīvnieku audzēšanas līdz pārtikas ražošanai un piegādei, ieskaitot darbības, kas notiek saimniecībā, pārstrādē un izplatīšanā patērētājam.

Oficiālā kontroles regula prasības attiecas uz pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu un kvalitāti, augu veselību, dzīvnieku veselību un labturību un aptver to dzīvnieku un preču importa kontroli, ko ieved ES no trešajām valstīm jeb valstīm ārpus ES.

Oficiālā kontroles regula prasības attiecas uz :

 • pārtiku un pārtikas nekaitīgumu;

 • pārtikas produktiem paredzētu materiālu un izstrādājumu ražošanu un izmantošanu;

 • ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē pārtikas un dzīvnieku barības ražošanas nolūkos;

 • dzīvnieku barību un dzīvnieku barības nekaitīgumu;

 • dzīvnieku veselību;

 • dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem;

 • dzīvnieku labturību;

 • aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem;

 • augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un izmantošanai;

 • bioloģisko ražošanu;

 • aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un garantēto tradicionālo īpatnību izmantošana un marķēšana.

Oficiālā kontroles regula aizstās pašreizējo regulu par oficiālo kontroli (Regula (EK) Nr. 882/2004).

Svarīgākās izmaiņas no 2019. gada 14. decembra:

• prasības tiks attiecinātas arī uz augu veselību un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem,

• tiks uzlabota valsts kontroles iestāžu veiktās kontroles pārredzamība,

• tiks izveidota kopīga ES sistēma dzīvnieku un preču robežkontrolei, šķērsojot ES robežu,

• tiks īstenotas kontroles pastiprināšana, lai agrīnā posmā identificētu krāpnieciskas darbības, īpaši pārtikas apritē,

• tiks modernizētas oficiālo kontroļu datu un informācijas pārvaldības datorizētās sistēmas.

Zemkopības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums