Plānots zvejas atļauju (licenču) izsniegšanu deleģēt pašvaldībām

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi projektu izmaiņām noteikumos par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos un noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, ko ceturtdien, 5. decembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Spēkā esošie noteikumi paredz, ka zvejnieks drīkst zvejot iekšējos ūdeņos un jūras piekrastes ūdeņos, ja ar attiecīgo pašvaldību, kuras teritorijā vai pakļautībā atrodas ūdeņi, ir noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un VVD ir saņemta zvejas atļauja (licence), kurā norādīts zvejas rīku veids, limits u.c. informācija.

Saskaņā ar Zvejniecības likumā veiktajiem grozījumiem, turpmāk zvejas atļauju (licenču) izsniegšana tiks deleģēta pašvaldībām. Līdz ar to noteikumi paredz, ka zvejniekiem vairs nevajadzēs ar zveju saistītos dokumentus noformēt divās iestādēs – savā pašvaldībā un Valsts vides dienestā (VVD). Ar to tiks mazināts administratīvais slogs zvejniekiem.

Turklāt ZM 2018. gadā izstrādāja valsts informācijas sistēmas “Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS) papildinājumus, kas dos iespēju pašvaldībām informāciju par zvejas darbībām Latvijas piekrastes un iekšējos ūdeņos, tostarp par izsniegtajām licencēm komercdarbībai zvejniecībā, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumiem, šo līgumu protokoliem, kā arī par izsniegtajām zvejas atļaujām (licencēm) un zvejas žurnāliem, ievadīt elektroniski. Turklāt LZIKIS arī ļauj ievērot vienas pieturas aģentūras principu un paver zvejniekam iespēju visus dokumentus saņemt vienā vietā – pašvaldībā, izmantojot LZIKIS.

Grozījumu projekts paredz, ka zvejniekam būs iespēja zvejas datus ievadīt elektroniski LZIKIS, nevis tikai zvejas žurnālā papīra formātā, kā arī uz zvejas rīka marķēšanas zīmes vairs nebūs jānorāda juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, bet tikai LZIKIS automātiski piešķirtais pastāvīgs zvejas atļaujas (licences) numurs.

Tas samazinās papīra dokumentu gatavošanas un iesniegšanas nepieciešamību, ja zvejnieks vēlēsies izmantot datu iesniegšanas elektronisko sistēmu LZIKIS.

Grozījumi noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos – arī saistībā ar LZIKIS sistēmas papildināšanu ar jaunām datu ievades iespējām - paredz, ka zvejniekiem zvejas dati būs obligāti jāreģistrē piekrastes zvejas žurnālā LZIKIS, bet, ja tehnisku iemeslu dēļ tas nebūs iespējams, kuģa kapteinim būs jāinformē VVD. Zvejas datu reģistrācija zvejas žurnālā papīra formātā būs pieļaujama līdz 2021. gada 1. janvārim komerczvejai un līdz 2023. gada 1. janvārim – pašpatēriņa zvejai.

Noteikumi tiks papildināti, nosakot, ka pašvaldību amatpersonām būs tiesības izsniegt zvejas atļaujas (licences) un pagarināt to termiņu, kā arī izsniegt zvejas žurnālus, izskaidrot zvejas noteikumus un pārbaudīt zvejnieku zināšanas par zvejas noteikumiem. Pašvaldību amatpersonām būs tiesības arī atteikt izsniegt zvejas atļaujas (licences), ja tiek konstatēti kādi pārkāpumi vai pienākumu nepildīšana, vai anulēt zvejniekam izsniegto licenci, ja būs saņemts paziņojums no ZM vai VVD par rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka noteikumu nepildīšanu.

VVD līdz šim izsniegtās zvejas licences būs spēkā līdz to termiņa beigām.

Vairāk informācijas par noteikumu projektiem varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē – Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” un Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”” un Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””.

Noteikumu projekti vēl jāapstiprina valdībai.

Zemkopības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums