Ziņas | Latvija | Zemkopība


Zemniekiem aizdevumos izsniegts vairāk kā miljons eiro saimniecību attīstībai

Jaunajai sezonai sākoties, lauksaimnieki un zemnieki aktīvi izmanto kredītu sniegtās iespējas saimniecību attīstībai. 2019. gadā izsniegto aizdevumu kopējā summa lauksaimniekiem bija 1 073 500 EUR, kas ir teju par 50 % vairāk nekā 2018. gadā, kad aizdevumos izsniegti 575 010 EUR, liecina nebanku kredītdevēja Latvijas Hipotēka dati.

Šķirnes mīļdzīvnieku iegāde tikai no reģistrētas organizācijas

Zemkopības ministrija aicina suņu, kaķu un sesku turētājus pievērst uzmanību: ir atjaunots Lauksaimniecības datu centra (LDC) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrs un tikai šīs organizācijas ir tiesīgas nodarboties ar šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanu, pavairošanu, tirdzniecību un ciltsrakstu izsniegšanu.

ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs: Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā...

ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs: Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā ieņem arvien nozīmīgāku vietu tautsaimniecībā

Trešdien, 12. februārī, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies starptautiskajā bioloģiskās lauksaimniecības izstādē un kongresā "BioFach 2020", kurš notiek no 2020. gada 12. līdz 15. februārim Nirnbergā, Vācijā.

No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, lai mazinātu putnu gripas pārnešanas iespēju..

No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, lai mazinātu putnu gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm

Otrdien, 4. februārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas ierosinājumu no š.g. 7. februāra Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana.

Zemkopības ministrija atklātā diskusijā informē par grozījumiem noteikumos meža atjaunošanas veicināšanai

Piektdien, 31. janvārī, Zemkopības ministrija (ZM) organizēja izbraukuma pasākumu  "Iepazīšanās ar meža apsaimniekošanu Latvijā "Mežs, klimats, cilvēks"" interesentiem un plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem meža apsaimniekošanas procesu izzināšanai, informēja par šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī plānoto grozījumu mērķiem ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas politikas nodrošināšanā un sabiedrības ieguvumiem ilgtermiņā. Uz pasākumu ar atvērtu diskusiju tika aicināti šī gada 14. janvāra atklātās vēstules autori, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, lai ikviena iesaistītā puse saņemtu pilnvērtīgu informāciju un skaidrojumu par normatīvo aktu šā brīža regulējumu, kā arī plānotajām izmaiņām, kas vērstas sabiedrības sociālo, ekonomisko un dabas aizsardzības interešu ievērošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā Latvijā gan mūsdienās, gan nākamajās paaudzēs.

Zemkopības ministrija: grozījumi meža apsaimniekošanas noteikumos ir būtiska ilgtspējīgas meža politikas sastāvdaļa

Zemkopības ministrija šī gada 31. janvārī īstenos izbraukuma pasākumu interesentiem un masu mediju pārstāvjiem meža apsaimniekošanas procesu izzināšanai, informējot par šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī par plānoto grozījumu mērķiem ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas politikas nodrošināšanā. Uz pasākumu aicināti atklātās vēstules autori, kā arī masu mediju pārstāvji, lai ikviena iesaistītā puse saņemtu pilnvērtīgu informāciju un skaidrojumu par normatīvo aktu šā brīža regulējumu, kā arī plānotajām izmaiņām, t.sk. par ieguvumiem, ko ilgtermiņā gūs Latvijas sabiedrība, vide un valsts tautsaimniecība kopumā.

Ministrs Kaspars Gerhards: "Tikai ar ES KLP finansējumu nebūs iespējams sasniegt ES zaļajā kursā paredzētos mērķus...

Ministrs Kaspars Gerhards: "Tikai ar ES KLP finansējumu nebūs iespējams sasniegt ES zaļajā kursā paredzētos mērķus lauksaimniecībā"


Pirmdien, 27. janvārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, piedaloties ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē, kur Eiropas Komisija (EK) iepazīstināja ES dalībvalstis ar Eiropas Zaļā kursa lauksaimniecības aspektiem, uzsvēra: "Mēs izprotam Eiropas Komisijas ambiciozos mērķus klimata pārmaiņu kontekstā un saredzam lauksaimniecību un mežsaimniecību šo mērķu sasniegšanā. Tomēr tikai ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansējumu vien nebūs iespējams sasniegt visus Zaļajā kursā paredzētos mērķus lauksaimniecības jomā, piemēram, antimikrobiālās rezistences ierobežošanu, dzīvnieku labturības standartu paaugstināšanu un citus. Tādēļ ir būtiski vienlaikus diskutēt par taisnīgu atbalstu visu ES dalībvalstu vidū šo mērķu īstenošanai, lai tie nepaliktu uz papīra vien."

2020. gadā Zemkopības ministrija turpinās darbus iedzīvotāju un zemju pasargāšanai no plūdiem

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) 2020. gadā turpinās atjaunot un pārbūvēt valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras objektus, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus. Šo darbu mērķis ir plūdu risku mazināšana, valstij piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve, valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošana, lauksaimniecības un meža zemju meliorācija.

Iedzīvotāji ir atrauti no meža nozares, neapzinoties tās devumu un nākotnes potenciālu

2020. gada 28. janvārī
Jaunās zināšanas un tehnoloģijas koksnes pārstrādē jau šobrīd no koka ļauj saražot gan mums pierastās mēbeles, gan augstvērtīgu bioplastmasu auto industrijai, skaidri apliecinot, ka Eiropā un pārējā attīstītajā pasaulē uzņemtā bioekonomikas kursa mugurkauls būs tieši mežsaimniecība. Šādas kopējās atziņas iezīmēja 22. janvārī Latvijas Universitātes Dabas mājā notikušās meža nozares konferences "Klimats, nākotne, meži" meža zinātnieku, uzņēmēju un politiķu uzrunas.

No 1. aprīļa pārtikas ražotājiem jānorāda pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta

Lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu informāciju par pārtikas produktu izcelsmi, pārtikas ražotājiem no 2020. gada 1. aprīļa ir jāpiemēro jaunā regula par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu.

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli