Aizvadīts pirmais ceturksnis rehabilitācijas centra "Poga" īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā


_jaunais_rehabilitacijas_centrs_Poga
Ar 2019.gada 1.aprīli rehabilitācijas centrs "Poga" uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu ""POGA"- vieta, kur vecākus un bērnus saprot un mīl". Projekta mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, tādējādi uzlabojot bērnu funkcionālās spējas un pilnveidojot sociālās prasmes.

Aizvadīts pirmais Eiropas Sociālā fonda projekta ceturksnis, kura laikā atbalstu saņēma 16 bērni un viņu vecāki. Ģimenēm sagatavots sociālās rehabilitācijas plāns, nodrošināta sociālā un medicīniskā rehabilitācija, t.sk.:

 • 4 bērniem no projekta apmaksātas GEO-SYSTEM gaitas terapijas nodarbības (kopā 32 nodarbības);

 • 6 bērniem nodrošinātas audiologopēda nodarbības (21 nodarbība);

 • 16 bērniem nodrošinātas fizeoterapijas nodarbības ar TheraSuit sistēmu (202 nodarbības);

 • 1 bērnam nodrošināta klasiskā fizeoterapija (7 nodarbības).

Pakalpojumu izmanto bērni ar cerebrālo trieku vai citiem kustību traucējumiem. Katram bērnam nepieciešamais pakalpojumu klāsts un apjoms tiek noteikts, balstoties uz sākotnējā veselības stāvokļa un vajadzību novērtējumu.

Visām ģimenēm pieejamas sociālā darbinieka konsultācijas, kas izvērtē ģimenei nepieciešamo papildus palīdzību, sniedzot atbalstu arī komunikācijā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Šāds atbalsts ģimenes sociālo un veselības jautājumu risināšanā sniedz nepieciešamo drošības sajūtu un veicina bērna attīstībai labvēlīgu vidi ģimenē.

Sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv, papildus tika sniegts atbalsts ģimenēm, nodrošinot:

 • Papildus rehabilitācijas nodarbību izmaksu segšanu;

 • Atbalstu ģimenēm rehabilitācijas kursa laikā, ja tāda nepieciešama (piem. naktsmītnes apmaksa, transporta izmaksu segšana);

 • Sociālais atbalsts;

 • Izsniedzot pārtikas pakas;

 • Piešķirot specializētu velosipēdu pacientei (9 gadi), kas būtiski atvieglo ģimenes drošu pārvietošanos pilsētā un ģimenes saliedēšanos un kopā būšanu;

 • Veicot konsultācijas par pusaudzes ar funkcionālajiem traucējumiem iespējām studēt pēc vidusskolas un profesijas izvēli;

 • Apmaksājot psihologa konsultācijas;

 • Nodrošinot saziņu ar sociālajiem dienestiem, lai palīdzētu risināt samilzušas ģimenes problēmas;

 • Apmaksājot kāju ortozes.

 Lai pilnveidotu bērnu sociālās prasmes, centrā ir pieejamas telpas un aprīkojums, lai bērni varētu kopīgi rotaļāties. Parasti rehabilitācijas kursu laikā bērni centrā uzturas visas dienas garumā, kopīgi pavadot laiku un daloties savos iespaidos. Pacientiem ir pieejama sensorā telpa, kas tiek izmantota gan nodarbībās, gan atpūtas brīžos. Papildus tiek organizēti socializēšanās pasākumi (lekcija, koncerts, radošā darbnīca vai tml.).

Lai veicinātu pakalpojumu daudzveidību un ieviestu jaunākās tehnoloģijas, par projekta līdzekļiem iegādātas 2 jaunas iekārtas:

 • Galileo ķermeņa vibrācijas platforma (Vācijā sertificēta medicīnas iekārta visa ķermeņa vibrācijas treniņam. Sāniski- alternējošās vibrācijas kustības atkārto cilvēka kustības gaitas laikā, kad svars tiek pārnests no vienas kājas uz otru. Regulējot vibrācijas frekvences lielumu, tiek izsaukts iestiepuma reflekss, kas liek aktivizēties ķermeņa muskulatūrai);

 • Alternatīvās komunikācijas iekārta TOBII Dynavox I-15 (Iekārta atgādina datoru, kurā datorpeli var vadīt ar acu zīlīšu palīdzību. Tādā veidā cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem var iemācīties izteikt savas domas, jūtas, vēlmes, komunicēt ar savu ģimeni un citiem sabiedrības locekļiem. Šī iekārta sniedz unikālu iespēju bērniem, kuri līdz šim nekādi nav spējuši komunicēt savu funkcionālo traucējumu dēļ (runas traucējumi, kustības traucējumi). Šobrīd centrā "POGA" ir uzsākts darbs ar iekārtu testa režīmā. Pirmie pacienti jau ir izmēģinājuši iekārtu un tiek sastādīts plāns par tās turpmāku izmantošanu rehabilitācijā. Katram bērnam tiks sastādīts individuāls plāns.

Eiropas Sociālā fonda projekts projektu ""POGA”- vieta, kur vecākus un bērnus saprot un mīl", līgums Nr. 9.2.2.3/18/A/012, paredz 189 687,34 eiro finansējumu, kas 14 mēnešus sniegs atbalstu 50 centra "Poga" pacientiem. Finansējumu sastāda 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Latvijas Republikas finansējums.

 

Ilze Ošāne, Centra “Poga” komunikācijas vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums