Medikamentu ražošanai Latvijā ir augstas izmaksas; jākonkurē ar inovācijām

Starp Latvijas pelnošākajiem un veiksmīgākajiem uzņēmumiem nereti tiek minēti mūsu valsts farmācijas milži. Farmācija ir salīdzinoši komplicēta tautsaimniecības nozare ar augstu pievienotās vērtības līmeni.

Latvijas valsts farmācijas rūpniecību ir identificējusi kā vienu no viedās specializācijas jomām un saskata tās potenciālu tautsaimniecības transformācijai uz augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu ražošanu. Latvijas farmācijas nozare var lepoties ar pasaules līmeņa sasniegumiem pētniecībā un starptautiski sertificētu ražošanas infrastruktūru, taču eksperti secinājuši1, ka nozares potenciāls pilnībā netiek izmantots.

Latvijas farmācijas uzņēmumu izmaksu struktūra visvairāk līdzinās starptautiskajiem patentbrīvo medikamentu ražotājiem, kam relatīvi nozīmīgas ir ražošanas izmaksas un kas salīdzinoši mazāk līdzekļu atvēl pētniecībai. Turklāt Latvijas uzņēmumu ražotie medikamenti nav tik labi atpazīstami, lai uzņēmumi ārvalstu tirgos varētu konkurēt, tikai piedāvājot zemas cenas, tādēļ atšķirībā no tipiskiem patentbrīvo medikamentu ražotājiem Latvijas uzņēmumu pārdošanas izmaksas ir salīdzinoši augstas.

Izaicinājumi farmācijai

Viens no Latvijas mēroga farmācijas nozares “milžiem” – AS “Grindeks” – par inovācijām un jaunu produktu radīšanu domā ikdienā. Tā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) realizēts projekts “Imatinib 50 mg un 100 mg kapsulu tehnoloģijas izstrāde”, kas ir jauna zāļu forma mieloproliferatīvās leikozes ārstēšanai. Tika veikts pētījums, kura ietvaros izstrādāta kapsulu tehnoloģija, kapsulu analīžu metode, veikti stabilitātes pētījumi un jaunās zāļu formas bioekvivalences pētījums.

Arī AS “Olainfarm” neatpaliek – kopumā iepriekšējos gados sadarbībā ar LIAA vien ir realizēti gandrīz 20 projekti ar kopējo projektu finanšu ietilpību gandrīz 20 miljoni eiro, no kuriem kā atbalsta finansējums saņemts nedaudz vairāk nekā 5 miljoni eiro. Grūti izcelt kādu vienu projektu, jo visi AS “Olainfarm” realizētie projekti ir bijuši uzņēmumam nozīmīgi un attīstību veicinoši, piemēram, ir veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas AS “Olainfarm” struktūrvienībā “Nitrofurānu zāļu ražošanas iecirknis”, iegādājoties nepieciešamās iekārtas un veicot ēkas rekonstrukciju, pārbūvējot to par nitrofurānu zāļu ražošanas iecirkni, ir veikti ieguldījumi Fenibuta pusproduktu izstrādē un jauna produkta gatavo zāļu formu ieviešanai ražošanā, ir iegādātas iekārtas, kas tiek lietotas AS “Olainfarm” ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai.

Jauni medikamenti top lēnu

Farmācijā jaunu produktu izstrāde nevar notikt ātri, jo ikviena jauna ideja ir jāpārbauda neskaitāmos pētījumos un tirgū nonāk vien paši drošākie un labākie risinājumi. Līdz ar to sadarbība ar zinātniekiem ir farmācijas uzņēmumu ikdiena.

AS “Grindeks” projektu vadītāja Marita Āboltiņa atzīst: “Ar Latvijas zinātniekiem uzņēmumam ir ilgstoša sadarbība vairākus gadu desmitus, tādēļ uzņēmums ar lielāko prieku piesaista vietējos zinātniekus konkrētu pētījumu veikšanai. Ja vietējiem zinātniekiem trūkst infrastruktūras, kapacitātes u.tml, tad uzņēmums nolīgst ārvalstu līgumpētniecības organizācijas, iepriekš veicot to rūpīgu atlasi..” Paredzams, ka sadarbība ar zinātniekiem turpināsies arī nākotnē.

AS “Olainfarm” maksimāli izmanto paši savus resursus. Uzņēmuma attīstības projektu daļas vadītāja, valdes priekšsēdētāja padomniece atīstības jautājumos Agnese Mercalova stāsta: “AS “Olainfarm” strādā augsti kvalificēti, profesionāli darbinieki, un uzņēmumā izveidotā struktūra nodrošina gan pētniecības, gan attīstības darbu, kurš rezultējas gan dažādos ķīmiskos starpproduktos, produktos, gan gatavajās zāļu formās. Ideju radīšana un īstenošana primāri notiek pašā uzņēmumā, dažos gadījumos atsevišķu darbu veikšanai piesaistot ārpakalpojumu. Uzņēmumam nepieciešamās ražošanas tehnoloģijas izstrāde principā nav iespējama bez AS “Olainfarm” profesionāļiem.”

AS “Olainfarm” arī turpmāk plāno īstenot pētniecības projektus un sadarbība tiks nodrošināta, veicot iepirkuma procedūru uz nepieciešamajiem pētniecības darbiem un atlasot pretendentus, kuru piedāvājumi ir ekonomiski visizdevīgākie uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

Projekti palīdz turēties “rāmjos”

Dalība dažādos līdzfinansētos projektos ne tikai palīdz ātrāk un veiksmīgāk apgūt dažādas inovācijas, bet arī disciplinē, uzskata M.Āboltiņa: “Projekts dod iespēju sakoncentrēt savus resursus (laiku, naudu, cilvēkus), lai spētu veikt pētījumu konkrētos laika un budžeta rāmjos. Vienlaikus tā ir iespēja finansiāli ietilpīgākus pētījumus veikt ātrāk un īsākos termiņos nekā tad, ja tos pilnībā finansētu pats uzņēmums. Produkta izstrāde ir nepieciešama uzņēmumam, lai tas turpinātu attīstīties un celt savu konkurētspēju globālajā tirgū. Uzņēmumam tas ir vitāli svarīgi.”

Ikviens var

Ikviens mazais vai vidējais uzņēmums, kurš vēlas izstrādāt vai attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju Latvijā, izmantojot zinātnieku pakalpojumus, noderīgu atbalstu var saņemt LIAA Tehnoloģiju pārneses programmu ietvaros.

LIAA ietvaros strādā Tehnoloģiju skautu komanda, kas izcili pārzina pētniecības organizāciju, tai skaitā universitāšu, sniegtās iespējas uzņēmumiem. Skauts ir ātrākais un efektīvākais veids kā uzņēmumam, kuram ir vēl tikai radusies ideja par jaunu vai uzlabojamu produktu vai tehnoloģiju, nonākt līdz piemērotākajam zinātniekam nozarē. 

Ne mazāk būtiski uzņēmējam ir atrast finansējumu izveidotās sadarbības finansēšanai. Šim mērķim LIAA ir pieejami gandrīz 4 milj. EUR programmas "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" ietvaros. Viens uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 60% apmērā, bet ne vairāk kā 25 000 EUR. 

Inovāciju vaučeri paredzēti, lai atbalstītu tādu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu kā tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, tostarp prototipu izgatavošana, produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Atbalsta mehānisms ir vienkāršs, ātrs un ērts, tas izstrādāts tā, lai maksimāli samazinātu birokrātisko procedūru slogu un būtu draudzīgs uzņēmējiem.

Finansējums inovāciju vaučeru programmai 3,74 milj. eiro apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma”.

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv sadaļā “Fondi” vai e-pastā jautājumi@liaa.gov.lv.

1 http://certusdomnica.lv/reports/latvijas-konkuretspejas-zinojums-2016-farmacijas-nozare/

LIAA/The Proof
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  Innsbruck Airport Transfers  vannu restaurācija