Mājas apsaimniekošanas tāme 2020. gadam. Iepazīstieties un pieņemiet lēmumu!


Rīgas namu pārvaldnieks
No 15. oktobra katrs "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP) klients var iepazīties ar savas mājas vispārināto uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2020. gadam. RNP lūdz iedzīvotājus uzmanīgi izpētīt tāmi kopā ar kaimiņiem – citu dzīvokļu īpašniekiem -, izvērtēt un apspriest tajā norādītos darbus, pieņemt lēmumu par remontdarbiem uzkrātajiem līdzekļiem un darbu veikšanas prioritāro secību. Pastāstām, kāpēc tas ir svarīgi.

Rīgas dzīvojamais fonds nav jauns, daudzdzīvokļu mājās pastāvīgi ir nepieciešami gan mazi, gan lieli remontdarbi. Pēc RNP valdes priekšsēdētāja Aivara Gontareva vārdiem, pēdējo divu gadu laikā uzņēmums ir aktīvi komunicējis ar vairākiem tūkstošiem dzīvokļu īpašnieku, palīdzot viņiem (kopīga balsojuma ceļā) pieņemt lēmumu par dalību mājas renovācijas programmā. Tā rezultātā 48 māju iedzīvotāji ir pieņēmuši lēmumu veikt savas mājas rekonstrukciju, paaugstināt tās energoefektivitāti un uzlabot ēkas tehnisko stāvokli.

Eiropas Savienības programma, kuras ietvaros ir iespējams izremontēt dzīvojamo māju, saņemot līdzfinansējumu 50% apmērā no tās summas, kas nepieciešama kompleksai ēkas renovācijai, noslēgsies 2023. gadā. Un pagaidām nav skaidrs, vai tuvākajā laikā būs pieejamas potenciālas programmas, kuru ietvaros palīdzību vērienīgu remontdarbu veikšanai dzīvojamās mājās sniegs valsts. Tāpat nav iespējams paredzēt, cik daudzām mājām būs nepieciešama kompleksā renovācija. Tāpēc labāk tomēr negaidīt, līdz māja tiks nolaista vai būs avārijas stāvoklī, bet rūpēties par to, veicot remontdarbus vairākos posmos, sadalot darbus un vispirms veicot tos, kuri nepieciešami visvairāk.

Tāme, kuru sagatavojuši RNP speciālisti, ir sava veida špikeris, pēc kura orientējoties, konkrētās mājas iedzīvotāji var uzzināt, kurām mājas sistēmām ir nepieciešami steidzami remontdarbi, kurās ar ieguldījumiem vēl var pagaidīt, un kur ekspluatācijas termiņš ir beidzies un steidzami kaut kas ir jādara. Tāmē piedāvātie darbi nav ņemti no zila gaisa. Pirms tāmes sagatavošanas speciālisti veic mājas tehnisko apsekošanu, kuras rezultātā rodas vairāk vai mazāk prioritāras pozīcijas.

“Lūdzam dzīvokļu īpašniekus pievērst uzmanību remontdarbiem, kuri nepieciešami jūsu mājā tuvākajos gados. Šie remontdarbi ir norādīti tāmes pielikumā. Ja tāmē nav remonta, kurš, pēc iedzīvotāju domām, mājai pašlaik būtu aktuāls, mājas iedzīvotāji var pieņemt kopīgu lēmumu par šāda remonta veikšanas nepieciešamību un sākt tam veidot uzkrājumu,” atzīmē Aivars Gontarevs.

Kur atrast savas mājas tāmi?

Ar remontdarbu tāmi var iepazīties vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī visos RNP klientu apkalpošanas centros. Iedzīvotājiem ir pieejama tāme un tās pielikums ar tuvākajā laikā plānoto remontdarbu sarakstu.

Kas norādīts tāmē?

Pašreizējā informācija par māju – kāda nākamgad būs apsaimniekošanas maksa, kādi būs mājas uzkrājumi remontdarbiem, kādi izdevumi mājai būs saistībā ar veicamajiem uzkopšanas darbiem, tehnisko uzturēšanu, grāmatvedības izmaksām, apdrošināšanu, minimālo energoefektivitātes prasību ievērošanu, utt.

Papildus tāmei ir pievienots plānoto darbu grafiks un mājas uzkrājumu summa. Šī informācija jāizpēta jo īpaši rūpīgi.

Ko darīt ar saņemto tāmi?

1.Pirmais variants: apspriest un pieņemt tajā esošo informāciju, apspriest un ieviest tajā izmaiņas

Katra tāme ir atšķirīga, tās visas ir sastādītas individuāli katrai mājai. Tai pievienoto nepieciešamo remontdarbu sarakstu ir sastādījuši speciālisti pēc ēkas tehniskās apsekošanas, kuras gaitā noteikti konkrētās mājas visneaizsargātākie punkti.

Varētu droši teikt, ka remontdarbu pielikums ir mājas pašreizējā stāvokļa kopskats. Darbi šajā sarakstā uzskaitīti prioritārā kārtībā. Tos darbus, kuri norādīti pirmie, nepieciešams veikt vissteidzamāk. Piemēram, ja logu nomaiņa ir norādīta piektajā vietā, bet siltumtīkla remonts ir norādīts pirmajā, tas nozīmē, ka logi var pagaidīt, bet siltumtīkls, ja to steidzami nesaremontēs, var iziet no ierindas jebkurā brīdī. Vai, piemēram, steidzami jāmaina stāvvadi, jo to ekspluatācijas termiņš jau ir beidzies.

Tāme arī atspoguļo konkrētās mājas iedzīvotāju finansiālās iespējas. Tāmē ir kolonna, kurā norādīts, cik daudz līdzekļu māja jau ir uzkrājusi. Tāpat arī norādīts tarifs, pēc kura var aprēķināt, cik lielu summu no katra dzīvokļa plānots iekasēt remontdarbu uzkrājumiem. Un, protams, blakus katru remontdarbu piedāvājumam ir redzamas arī šo remontdarbu izmaksas. Tāmē ir arī daudz citas noderīgas informācijas. Ar tās atšifrējumu var iepazīties RNP mājaslapā.

Protams, tāme un tās pielikums nav nekāds likums, kuru nevarētu mainīt. Iedzīvotāji var un viņiem pat vajadzētu tāmi apspriest. Galu galā tieši iedzīvotāji redz mājas problēmas no iekšienes, tāpēc viņi prioritātes var noteikt atšķirīgi. Piemēram, īrnieki var nolemt, ka kāpņu telpas remonts viņiem ir pārāk liela greznība un labāk tam iedalītos līdzekļus novirzīt caurā jumta remontam un to saremontēt ātrāk, kā tas ieplānots tāmē. Taču prioritāros darbus, kuri norādīti saraksta pašā sākumā, labāk tomēr neignorēt. Jo tie visbiežāk skar komunikācijas vai tos mājas elementus, kuri ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī.

Likums dzīvokļu īpašniekiem paredz 30 dienas, lai ar kaimiņiem pārrunātu tāmē norādītās detaļas. Šogad šis termiņš beidzas 2019. gada 26. novembrī. Tas ir, katras konkrētās mājas visiem iedzīvotājiem ir jāatrod laiks un jāsapulcējas, lai kopā apspriestu tāmi.

Ir iespējams sasaukt sapulci, bet jautājumu var risināt arī anketēšanas ceļā. Ja tāmē ir ieviešami labojumi, piemēram, ja iedzīvotāji vēlas izmainīt ikmēneša iemaksu uzkrājumu fondā vai izmainīt tāmes pielikumā norādīto darbu secību, vai pievienot sarakstam jaunus darbus, šie labojumi jāiekļauj sapulces protokolā (ar paraugiem var iepazīties RNP mājaslapā, sadaļā “Klientiem”). Labojumi tiek ņemti vērā, ja par tiem nobalsojuši 50%+1 no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita.

Starp citu, ir iespējams apspriest arī apsaimniekošanas maksu!

2.Otrais variants: tāmi ignorēt

Kas notiek gadījumā, ja iedzīvotāji nesapulcējas un nevienojas savā starpā? Kas notiek, ja viņi tāmi neapspriež? Nekas slikts – ja īpašnieki nepieņem savu lēmumu, tad to viņu vietā izdarīs apsaimniekotājs. Tāme, kuru dzīvokļu īpašnieki nav vēlējušies apspriest un par kuru nav pieņemts nekāds lēmums, stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī – ar to apsaimniekošanas maksu un plānoto remontdarbu sarakstu, kā arī uzkrājumu summu, kuru noteicis RNP. Visi mājas plānotie remontdarbi tiks veikti tāmē norādītajā secībā. Maksa par mājas apsaimniekošanu un iemaksas no katra dzīvokļa mājas uzkrājumu fondā būs tādas, kā tas norādīts tāmē. Pēc tam censties kaut ko mainīt ir bezjēdzīgi: tāds ir likums.

Mūsu padoms: tāmi var un vajag apspriest! Bet domājiet saimnieciski un saprātīgi. Jāsaprot, ka apsaimniekošanas uzņēmums sarakstā neiekļaus remontdarbus, kuri šai ēkai nav nepieciešami, ja vien iedzīvotāji to īpaši nepieprasa.

Kāda būs apsaimniekošanas maksa 2020. gadā?

RNP ir atradis veidus, kā samazināt negatīvo ekonomisko faktoru ietekmi uz māju apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksām. Detalizēti sastādītas arī plānojamo darbu tabulas, ņemot vēra remontdarbu apjomus katrai mājai. Šis plānošanas princips ļāvis samazinot māju apsaimniekošanas maksu 55% klientu, bet 15% klientu tā saglabāsies 2019. gada līmenī.

RNP aicina dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas tāmi, kā arī plānotajiem remontdarbiem, kas norādīti pielikumā. Dzīvokļu īpašnieku lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas tāmi un tajā norādītajiem remontdarbiem RNP ir jāiesniedz līdz 2019. gada 26. novembrim klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta pa pastu (ar pasta zīmogu 26.11.2019.).

Papildu informāciju par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūru, kā arī dokumentu paraugus lēmuma pieņemšanai var atrast uzņēmuma portālā, sadaļā “Klientiem/ Kopības lēmumu pieņemšana”.

Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums