Ziņas | Latvija | Sabiedrība, drošība


Pasažieru skaitam pieaugot, lidosta "Rīga" jūlijā sasniedz 20% no pērnā gada apjoma

Pakāpeniski pieaugot ceļotāju un lidojumu skaitam, apkalpoto pasažieru skaits lidostā "Rīga" jūlijā sasniedzis 23% no pagājušā gada apjoma, liecina operatīvie dati par lidostas darbības rezultātiem šā gada septiņos mēnešos.

CSP aptauju par ceļojumiem varēs atbildēt, izmantojot atpakaļsūtīšanas iespēju

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) iedzīvotāju aptaujā par atpūtas un darījuma ceļojumiem varēs atbildēt arī, izmantojot CSP uzaicinājuma vēstulē klāt pievienoto aptaujas anketu ar atpakaļsūtīšanas iespēju. Šī aptauja martā pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas tika apturēta un tiek atsākta augustā, papildus atbilžu sniegšanai internetā vai pa telefonu piedāvājot vēl vienu atbildēšanas veidu.

Kvalitatīvi dati – veiksmīgas politikas sākums

2020. gada pirmajos septiņos mēnešos Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aptaujās piedalījušies 25 tūkstoši iedzīvotāju. Līdz ar COVID-19 radītajiem ierobežojumiem klātienes aptaujas, intervētājiem apmeklējot respondentu dzīvesvietā, ir pārtrauktas, kā rezultātā samazinājies aptaujāto iedzīvotāju skaits –, piemēram, ikgadējā apsekojumā par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem dalībnieku skaits samazinājies par 10 %.

VID uzlabos pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu

Šī gada 27. jūlijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstīja līgumus par divu nozīmīgu projektu - "Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā "Terehova"" un "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā" – īstenošanu.

Balto apkaklīšu noziegumi

Jēdziens "balto apkaklīšu noziegumi" (angl. white collar crimes) pirmo reizi tika lietots ASV 1939. gadā.

Turpmākajos gados strādās pie alkohola patēriņa samazināšanas

Lai samazinātu alkoholisko dzērienu lietošanas izplatību un nodarīto kaitējumu sabiedrības veselībai, turpmākajos gados plānoti jauni ierobežojumi alkohola pieejamībai un reklāmai, vienlaikus paplašinot alkohola atkarības ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus. Alkohola patēriņš ik gadu Latvijā pieaug un pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju, tāpēc ir būtiski ierobežot tā pieejamību un sabiedrībai skaidrot alkohola negatīvo ietekmi uz veselību.

Sods par bērna un mājdzīvnieka atstāšanu bez uzraudzības automašīnā ir dārgāks par naudu

Ik dienas Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests saņem izsaukumus, kas saistīti ar bērniem. Pēdējos gados katru vasaru ir bijis vismaz viens skandalozs atgadījums, kurā vecāku nolaidīgās attieksmes dēļ kāds bērns ticis pakļauts briesmām. Lai samazināt nelaimes gadījumu skaitu, Gjensidige Latvija vērš vecāku uzmanību uz īpaši aktuālu problēmu Latvijā vasaras sezonas laikā – bērnu un mājdzīvnieku atstāšanu automašīnā bez uzraudzības. Uzņēmums atgādina, ka šāda vecāku rīcība ir ne vien administratīvi sodāma, bet arī var maksāt bērna vai mājdzīvnieka dzīvību.

Ministru kabinets atbalsta grozījumus noteikumos, lai pilnvērtīgāk novērstu vardarbību ģimenē

Pēc vairāku mēnešu saskaņošanas ar citām iestādēm un ministrijām, pēc iekšlietu ministra Sanda Ģirģena iniciatīvas, šodien, 28. jūlijā Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.161 par "Kārtību, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību", kurus izstrādāja Valsts policija. Grozījumu nolūks ir iekļaut tajos normu par anketēšanu - specifisku veidlapu, ko policijas darbinieks izsaukuma brīdī aizpilda par konfliktu ģimenē ar pienākumu to vienas darba dienas laikā elektroniski nosūtīt attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam. Pēc informācijas saņemšanas sociālais dienests pēc iespējas ātrāk izvērtēs personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēs personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Personām, neizmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, būs jāaizpilda anketa

Otrdien, 28. jūlijā, Ministru kabinets nolēma papildināt MK Nr. 360 noteikumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas nosaka, ka personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā caur valsts ārējām robežām, neizmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, nodod aizpildītu apliecinājumu (anketu) Valsts robežsardzei, kura šo apliecinājumu tālāk nodot Valsts policijai, ja apliecinājumā ir norāde par personas uzturēšanos valstī, kas ir SPKC (Slimību profilakses un kontroles centra) tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

Ministru kabinets lems par likumprojektu vardarbības ģimenē novēršanai

Pēc vairāku mēnešu saskaņošanas ar citām iestādēm un ministrijām, pēc iekšlietu ministra Sanda Ģirģena iniciatīvas, rīt, 28. jūlijā Ministru kabinets lems par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.161 par "Kārtību, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību", kurus izstrādāja Valsts policija.
mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums