Piemēros nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību īpašuma nomniekiem


foto: reitingi.lv
Rīgas domes pagaidu administrācija domes sēdē 5 maijā pieņēma lēmumu sniegt atbalstu ārkārtas situācijas laikā tiem uzņēmējiem, kuriem ir iznomāts Rīgas pilsētas pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību nekustamais īpašums vai kustamā manta, atbrīvojot vai samazinot tiem nomas maksas.

Rīgas domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere: “Ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski rīkoties operatīvi, lai pēc iespējās ātrāk uzņēmēji, un it īpaši mazie uzņēmēji saņemtu pašvaldības atbalstu. Pamatojoties uz valdības veiktajiem noteikumu grozījumiem, pašvaldība pieņēma nepieciešamos lēmumus, lai pēc iespējas ātrāk pašvaldības īpašumu nomnieki saņemtu atbalstu zemāku nomas maksu veidā. Pilsētai tas ļaus saglabāt darba vietas un veicināt uzņēmējdarbību.”

Atbalsts tiks sniegts saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu, tai skaitā arī tirdzniecības vietas.

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems pašvaldības kapitālsabiedrība, ievērojot nomas maksas samazinājuma gradācijas no nomas līgumā noteiktās nomas maksas:  ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 90 %; nepārtikas tirdzniecības veicējiem līdz 80 %; pārtikas tirdzniecības veicējiem līdz 60 % un veselības aprūpes un citu pakalpojumu sniedzējiem līdz 50 %.

“Apstirpinātie noteikumi paredz paplašinātu atbalsta saņēmēju loku un iekļauj tajā arī saimnieciskās darbības veicējus un nevalstiskās organizācijas, kas ir ļoti būtisks solis. Tirgus kontekstā tas ir ļoti gaidīts lēmums gan tirgus vadībai, gan nomniekiem, jo būs iespēja sniegt tik ļoti nepieciešamo atbalstu šajā ārkārtas situācijā visiem mūsu nomniekiem. Būtiski arī, ka nomnieki netiks šķiroti pēc juridiskās formas, bet vērtēti pēc būtības, lai saņemtu atbalstu, ” informē pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Artis Druvnieks.

Lēmumu kapitālsabiedrības pieņems pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktām prasībām.  Lēmums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai uzņēmēji ir aicināti iesniegt iesniegumus, sūtot tos elektroniski parakstītus uz kapitālsabiedrību e-pastiem, ar kuru ir noslēgts nomas līgums. Pašvaldību kapitālsabiedrību kontaktinformācija: https://pasvaldiba.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=2160&orderType=0 

Informāciju par atbalstu saņemšanu var saņemt arī zvanot uz Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 8000 0800 vai rakstot uz e-pasta adresi apc@riga.lv

 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums