Mainās aprēķins par kanalizācijā novadīto lietus notekūdeņu daudzumu


foto;belta.by
No 1. oktobra maksas par lietus notekūdeņu novadīšanas noteikšanas kārtībā tiek piemērotas jaunās Ministru kabineta noteiktās normas "par vidējo nokrišņu daudzumu Rīgā". Informācija par šīm izmaiņām iekļauta arī septembra rēķinos.

Šā gada 21. septembrī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”. Ar minētajiem noteikumiem mainīts vidējais nokrišņu daudzums Rīgas pilsētā un no 1. oktobra centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinam tiks piemērots vidējais nokrišņu daudzums Rīgas pilsētā 671 milimetri gadā, līdzšinējo 636 milimetru gadā vietā. Lai esošo notekūdeņu apjomu pārrēķinātu atbilstoši jaunajiem noteikumiem, jau aprēķinātajiem apjomiem tiks piemērots koeficients 1,055. Piemēram, ja šobrīd ik mēnesi klientam jānorēķinās par novadītajiem lietus notekūdeņiem 55 kubikmetru apjomā, tad no 1. oktobra tie būs 58,025 kubikmetri.

Attiecībā uz vietām, kur nav ierīkota atsevišķa kanalizācijas sistēma lietus notekūdeņu novadīšanai un šie notekūdeņi nonāk sadzīves kanalizācijas sistēmā, Ministru kabineta noteikumi “par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” nosaka - ja pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

Plašāka informācija par lietus notekūdeņu novadīšanas jautājumiem un maksas aprēķināšanas kārtību skatīt sadaļā "Lietus notekūdeņu novadīšana".

Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums