Par Zemgales vienīgā atkritumu apsaimniekošanas poligona "Brakšķi" saglabāšanu tautsaimniecības interesēs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada" paustā iecere pāriet no desmit uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem (AAR), tostarp likvidējot Zemgales – valsts otru lielāko – atkritumu apsaimniekošanas poligonu "Brakšķi", negatīvi ietekmēs gan reģiona ekonomisko, gan ekoloģisko situāciju.
Ziņojumā tiek piedāvāts Zemgales AAR un poligonu "Brakšķi" apvienot ar Pierīgas AAR un izveidot Viduslatvijas AAR ar vienu poligonu "Getliņi". SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", kā poligona "Brakšķi" operators, šādu ieceri neatbalsta, jo savāktais un poligonā "Brakšķi" ievestais un apstrādātais atkritumu apjoms ir otrs lielākais valstī pēc poligona "Getliņi". Pie tam poligona "Brakšķi" krātuves atlikušais ekspluatācijas laiks – 14,1 gads, turpretī poligona "Getliņi" atlikušais ekspluatācijas apjoms ir tikai 3 gadi.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" prognozē, ka atkritumu apjoms, saglabājot Zemgales AAR (Jelgava, Dobeles nov., Jelgavas nov. + Bauskas nov.), 2025. gadā sasniegs 87,4 tūkst. tonnu. Turklāt Zemgales reģionā ir otrs lielākais atkritumu apjoma pieaugums valstī. Ņemot vērā, ka poligonā "Brakšķi" gada laikā iebrauc vairāk nekā 3000 specializēto smago kravas atkritumvedēju automašīnu – tā slēgšanas gadījumā tās ik gadu būs spiestas doties uz Getliņu poligonu, šķērsojot un piesārņojot Rīgu (turp un atpakaļ), un, ņemot vērā prognozēto atkritumu apjoma pieaugu, šis skaits tikai pieaugs.
 
Pēc poligona "Brakšķi" slēgšanas Jelgavas pilsētas atkritumu radītāju izmaksas, saistībā ar atkritumu nogādāšanu Getliņu poligonā pieaugs par apmēram 26% (papildus tehnika, degviela, darbaspēks, darba laika patēriņš, utt.), bet attiecīgi Jelgavas novada un Dobeles novada iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums būs vēl lielāks (attālums līdz Getliņiem).
 
Tāpat laika periodā līdz poligona slēgšanai 01.01.2024. gadā, poligonā "Brakšķi" faktiski nebūs iespējams veikt investīcijas jau esošo pamatlīdzekļu uzturēšanā (šķirošanas iekārtās, gāzes savākšanas sistēmā, infrastruktūrā), jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, apstiprinot poligona tarifu, kā stacionāro ražošanas iekārtu amortizācijas periodu nosaka ne mazāk par 15 gadiem, un atlikušajā poligona darbības 3 gadu periodā ieguldījuma amortizācija nebūs iespējama. Tātad atkritumu šķirošanas kvalitāte cietīs, jo komersants apzināti nevairos potenciālos zaudējumus, veicot iekārtu kapitālo remontu un nomaiņu.
 
Gan no ekonomiskā viedokļa (pieaugs transporta izmaksas, nepieciešamas papildus transporta vienības un darba spēks), gan iedzīvotāju viedokļa (pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa), gan vides aizsardzības viedokļa (palielināsies atkritumu pārvadāšanas attālums, degvielas patēriņš un CO2 izmeši, it sevišķi Rīgā – lēnāks kustības ātrums, luksofori, utt., kas būs jāšķērso, gan arī no reģionālās attīstības viedokļa – tiek likvidētas darba vietas reģionos, poligona slēgšana ir nepamatota un netālredzīga. Faktiski tiek apvienoti lielākie AAR (pēc atkritumu apjoma) un likvidēts otrais lielākais poligons, pievienojot to vislielākajam poligonam.
 
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", kā poligona "Brakšķi" operators ir veikusi nozīmīgas investīcijas poligona attīstībā (šķirošanas līnija, pievedceļi, kompostēšanas laukums, utt.) un šo pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība 2024. gada 1. janvārī veidos apmēram EUR 1'087'083, kas faktiski būs norakstāmi zaudējumos, jo komunikācijas, lietotās stacionārās iekārtas un angārus nebūs iespējams realizēt (zeme pieder AS "Latvijas valsts meži").
Likvidēts tiek Zemgales AAR, kas potenciāli 2025. gadā apsaimniekotu lielāku atkritumu apjomu gan par Ziemeļkurzemes reģionu, gan Dienvidkurzemes reģionu – tātad tiek likvidēts lielāks un atkritumu ziņā pieaugošs AAR, bet saglabāti mazāki ar mazāku potenciālo atkritumu pieaugumu.
 
Būtiski šajā kontekstā ir arī tas, ka SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" ir otrs labākais kredītsaistību atlikums salīdzinājumā ar citiem poligoniem, kuru darbību paredzēts turpināt, kas norāda uz iespējamu attīstības potenciālu un stabilitāti.
 
Ņemot vērā iebildumus pret informatīvajā ziņojumā minētajiem apgalvojumiem – SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" ir vērsies ar vēstuli pie Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas lielo pilsētu asociācijas ar lūgumu veikt Zemgales reģiona pašvaldību aptauju par attieksmi pret Zemgales reģionālā poligona "Brakšķi" slēgšanu, iespējamās atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugumu un šādas plānotās rīcības ietekmi uz visa reģiona attīstību.
Vēršos pie Jums ar lūgumu nepieļaut netālredzīgas un nepārdomātas darbības no lēmumu pieņēmēju puses, kas nevienam nesnesīs labumu nedz no ekonomiskā, nedz no ekoloģiskā viedokļa.
Lūdzu steidzamu iesaisti un nepieļaut nepārdomāta lēmuma pieņemšanu Ministru kabineta sēdē, ko paredzēts izskatīt jau 2020.gada oktobrī!
 
 

Ivars Jakovels
Jelgavas pilsētas domes deputāts
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums