Nemiro Enerģētikas ministru padomē diskutēs par ES enerģētikas nākotni


foto: Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro šā gada 4. martā Briselē piedalīsies Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes sanāksmē, kurā plānotas diskusijas par klimata neitrālas ekonomikas ilgtermiņa stratēģiju un riepu marķējuma jautājumu pārskatīšanu.

Sanāksmes laikā plānota dalībvalstu ministru diskusija par Eiropas Savienības ilgtermiņa enerģētikas sektora attīstību laika posmā līdz 2050. gadam. Stratēģijas “Tīru planētu visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” pamatā ir visaptveroša padziļināta analīze par ES spēkā esošo politiku, to ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, scenārijiem enerģētikas piegādes, transporta, ēku, rūpniecības un zemes izmantošanas sektoros, kā arī dažādi citi aspekti. Stratēģija izklāsta vīziju, lai līdz 2050. gadam ES sasniegtu siltumnīcefekta gāzu neitralitāti sociāli taisnīgā un izmaksu efektīvā veidā.

Lai arī Latvija šobrīd vēl vērtē Stratēģijā iekļautos pasākumus, sanāksmē ekonomikas ministrs R.Nemiro uzsvērs nepieciešamību fokusēties uz konkurētspēju stiprinošu enerģētikas politiku. Vienlaikus Latvija uzskata, ka Stratēģijas ietvaros nav jāpārskata 2030. gadam nospraustie mērķi, jo perspektīvai līdz 2030. gadam Latvijā tiek izstrādāts Nacionālais klimata un enerģētikas plāns, kas ietver gan mērķus, gan arī konkrētus pasākumus šo mērķu sasniegšanai.

Pašlaik Eiropas Savienībā tiek pārskatīta Riepu marķēšanas regula ar mērķi uzlabot autotransporta drošības līmeni, veselības aizsardzību, kā arī ekonomisko un ekoloģisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu un drošu riepu ar zemu trokšņa līmeni atpazīstamību. Plānots, ka riepu marķēšanas uzlabošana sniegs patērētājiem precīzu, atbilstošu un salīdzināmu informāciju par degvielas patēriņu, drošību un troksni, kā arī sekmēs siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu transporta nozarē. Sanāksmes laikā dalībvalstu ministri plāno apstiprināt vispārējo pieeju saistībā ar šīs regulas pārskatu.

Latvija atbalsta kompromisa redakcijas pieņemšanu. Latvijas intereses regulas pieņemšanā ir nodrošināt patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, kā arī atbildīgās iestādes uzraudzības darba vienkāršošanu. Ņemot vērā, ka Latvijā komersanti nenodarbojas ar riepu ražošanu, bet gan tikai ar atjaunoto riepu ražošanu, Latvijai ir svarīgi, lai nākotnē tiktu izstrādāti un apstiprināti vienoti noteikumi par atbilstošām testēšanas metodēm, kas neradītu uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm administratīvo slogu.

Plašāka informācija par ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019. gada 4. marta sēdē izskatāmajiem jautājumiem pieejama ES Padomes tīmekļa vietnē.

Ekonomikas ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums