Satversmes tiesas lēmums sakārto mazākuma deputātu tiesības pašvaldībās aizstāvēt savu taisnību ....


foto;www.lsm.lv
Satversmes tiesas lēmums sakārto mazākuma deputātu tiesības pašvaldībās aizstāvēt savu taisnību pret varas deputātu patvaļu

Liepājas administratīvā rajona tiesa ierosinājusi lietu par Ventspils pilsētas domes 2017. gada lēmumu par komisiju un padomju izveidi atzīšanu par prettiesisku un tādējādi atceļamu, atsakoties tajās ievērot domē ievēlēto deputātu paritātes principu. Tas ir PRECEDENTS tiesu sistēmā, kas noticis pateicoties Satversmes tiesas spriedumam šī gada jūnijā, kura paskaidrojuma rakstā nepārprotami norādīts uz mazākuma deputātu tiesībām aizstāvēt savu taisnību pret vairākuma patvaļu tiesas ceļā.

Līdz šim pašvaldību deputātiem šādu iespēju nebija, jo Administratīvās tiesas šādus lietas pieteikumus nepieņēma, pamatojoties uz faktu, ka deputātu strīdus ar domes izpildvaru ir jārisina par pašvaldību darbu atbildīgajai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

Ģirts Valdis Kristovskis, viens no Ventspils pilsētas domes deputātiem, atzīst, ka Satversmes tiesas lēmums ir nozīmīgs pavērsiens demokrātiskā un tiesiskā valstī: "Tas sakārto mehānismu, kā deputāts var aizstāvēt savas tiesības tiesas ceļā, kas līdz šim tikai retos gadījumos bija iespējams, jo Administratīvās tiesas atteicās ierosināt lietas. Satversmes tiesas paskaidrojuma raksts nosaka, ka Administratīvajām tiesām ir jāizskata strīdi starp deputātiem un domes politisko un administratīvo varu. Viennozīmīgi ieguvēji būs pašvaldību iedzīvotāji, jo opozīcija savā ziņā pilda domes uzrauga funkcijas un ar pilnvērtīgu savu darbu izskauj valdošās vairākuma koalīcijas un pašvaldības administrācijas nelikumības, negodprātību un domju un to iestāžu patvaļu."

Pagrieziena punktu pašvaldību deputātu tiesību aizsardzībā noteica Satversmes tiesas šī gada jūnija spriedums lietā par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu par Salaspils novada domes lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” atcelšanu. Lai gan pieteikums tika skatīts pēc atbilstības Latvijas Satversmes normām, tomēr Satversmes tiesas tiesnesis spēra nozīmīgu soli problēmas sakārtošanā un paskaidrojuma rakstā pirmo reizi noteica kārtību, ka opozīcijas un citi pašvaldības deputāti var aizstāvēt tiesā savas tiesības.

Satversmes tiesa norādīja, ka pašvaldības deputāta strīds ar pašvaldības domi vai tās institūciju ir publiski tiesisks strīds par konkrēta deputāta subjektīvo publisko tiesību izmantošanu un izriet no pašvaldības domes vai tās pakļautībā esošo institūciju rīcības. Līdz ar to pašvaldības domes deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskāruma pārbaudi uz deputāta pieteikuma pamata jāveic administratīvajai tiesai, nevis hierarhiski augstākajai iestādei.

Ģirts Valdis Kristovskis: "Mūsu pieredze Ventspils pilsētas pašvaldībā uzrāda sliktu praksi. Diemžēl VARAM, ejot vieglākās pretestības ceļu, lūko, kā attaisnot valdošās koalīcijas prettiesiskos darījumus, pārkāpumus pret valsts pārvaldi, un atstāj mazākuma deputātu problemātiku bez ievērības. Savukārt Administratīvā tiesa deputātu iesniegumus par pārkāpumiem valsts pārvaldē līdz šim vispār neskatīja. Tika uzskatīts, ka tā ir valsts pārvaldē iesaistīto personu, deputātu iekšēja lieta, un pašiem ar to jātiek galā. Turklāt jāatceras, ka lietu sagatavošana pieteikumam, to pieņemšana un izskatīšana tiesu instancēs ir ļoti laikietilpīga."

Ventspils pilsētas domes mazākuma deputāts Ģirts Valdis Kristovskis par to ir pārliecinājies uz “savas ādas”. Jau 2017. gada rudenī viņš vērsās Administratīvajā rajona tiesā par Ventspils pilsētas domes atteikšanos izsniegt tās rīcībā esošus dokumentus, kā arī liegumu lietot Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālo interneta portālu un citus pašvaldības apmaksātus medijus. Pirmā instance atteicās lietu ierosināt. Tad deputāts Ģ.V.Kristovskis vērsās Augstākajā tiesā, pierādot, ka VARAM bezdarbības situācijā, pašvaldību deputātiem nav tiesiskās aizsardzības instrumentu pret pašvaldību vairākuma deputātu un administrācijas patvaļu un prettiesiskām darbībām. Augstākā tiesa to ņēma vērā un skatīja šo problemātiku 2018. gada 25. aprīlī. Pēc tam paziņoja, ka šī unikālā situācija ir jāskata visai AT Administratīvā departamenta tiesnešu kopsapulcei. Diemžēl tā joprojām nav sasaukta. Spriedums joprojām gaida. Ģ.V.Kristovskis ir gandarīts, ka Satversmes tiesa savā Salaspils un VARAM strīda lietā šā gada 29.jūnijā vismaz ir pateikusi, ka šādas situācijas administratīvajai tiesai ir pienākums skatīt. Viņš uzskata, ka tagad arī viņa lietā AT Administratīvā departamenta tiesnešu kopsapulcei ir tik vien, kā tas pats jāpasaka.

Rezultātā, pēc Satversmes tiesas atzinuma, nu jau četri Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis droši vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar jaunu iesniegumu par kārtējo Ventspils pilsētas pašvaldības vadības prettiesisko rīcību, pārkāpjot mazākuma deputātu tiesības. Savā pieteikumā viņi lūdza tiesai atcelt Ventspils pilsētas domes 2017. gada 29. septembra lēmumu par Ventspils pilsētas domes komisijām un padomēm un uzlikt par pienākumu Ventspils pilsētas domei tās komisijās, padomēs un darba grupās proporcionāli iekļaut arī opozīcijas deputātus. [u]Līdz šim Ventspils pilsētas dome apzināti ignorē opozīcijas deputātu tiesības būt pārstāvētiem tajās, atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai[/u]. Administratīvā rajona tiesa pieteikumu ir pieņēmusi un tiesas sēde ir nolikta uz šā gada 6. decembri.

Jāmin, ka šajā pašā Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka “Proporcionalitātes princips regulē ne tikai pašvaldības vēlēšanu rezultātu aprēķināšanu. Pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu arī turpmāk, lai ikviens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts tās darbībā. Tā kā pašvaldības dome darbojas ne tikai ar savu pastāvīgo komiteju starpniecību, tad proporcionalitātes princips ir jāievēro arī organizējot domes darbu komitejās un komisijās.

Inese Ozoliņa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli