Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar simtiem ekspertu diskutē par galējās nabadzības izskaušanu...


ONE JaunatnesVestnieks Uldis Salajevs un Beļģijas karaliene Matilde Publicit. foto
Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar simtiem ekspertu diskutē par galējās nabadzības izskaušanu Eiropas vadošajā forumā Briselē

Briselē: Šodien ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs (35) piedalīsies Eiropas Attīstības dienās (EDD) Briselē, kas ir Eiropas vadošais forums globālās attīstības un sadarbības jomās. U.Šalajevs kopā ar citiem 45 jaunajiem aktīvistiem un starptautiskiem ekspertiem pievienosies diskusijās ar līderiem no vairāk nekā 140 valstīm, lai apspriestu pasaulē aktuālākās problēmas, t.sk. kāpēc un kā tieši sievietes un meitenes var palīdzēt izskaust nabadzību pasaulē. Šī gada EDD tēma ir dzimumu līdztiesība. Forumā tās dalībnieki diskutēs par sieviešu un meiteņu iespējām iegūt izglītību un darbu, veikt uzņēmējdarbību, kā cīnīties pret seksuālu un uz dzimumu balstītu vardarbību, fizisko un psiholoģisko integritāti, kā arī par sieviešu un meiteņu tiesībām sociāli ekonomiskā kontekstā. ONE Jaunatnes vēstnieks U.Šalajevs aicinās foruma dalībniekus palielināt investīcijas izglītībā, kā arī darīt visu nepieciešamo, lai novērstu šķēršļus izglītības ieguvē tieši meitenēm.

"Ikdienu meitenēm un sievietēm pasaulē viņu galējās nabadzības dēļ tiek liegtas godīgas iespējas iegūt izglītību, saņemt tik ļoti viņu veselībai nepieciešamos medikamentus. Vairāk nekā 130 miljoniem meitenēm ir mazāka iespēja doties uz skolu nekā viņu brāļiem, tādējādi liedzot viņām un viņu ģimenēm dzīvot labāk, veselīgāk un drošāk. Arī savlaicīgas informācijas trūkuma dēļ, visticamāk, viņām ir lielāka varbūtība inficēties ar HIV, liegtas tiesības iegādāties zemi, kuru viņas apstrādā… Šīs un citas ierobežotās tiesības samazina sievietēm un meitenēm iespējas dzīvot pilnvērtīgi tā, kā tas tiek atļauts vīriešiem! Tā ir dzimumu nevienlīdzība! Esmu pateicīgs par šo doto iespēju man aktīvi piedalīties Eiropas attīstības dienās 2018 Briselē, lai informētu līderus un palielinātu izpratni citiem foruma dalībniekiem par šo netaisnību. ES līderi var palīdzēt risināt šo problēmu un atbalstīt sieviešu un meiteņu iespējas visā pasaulē, pieņemot jauno ES daudzgadu budžetu 2021.-2027.gadam," uzsver ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

Uldis Šalajevs, Vidzemnieks no Madonas novada, 2016.gada martā tika pirmo reizi iecelts un 2017. un 2018.gadā atkārtoti par "ONE" Jaunatnes vēstnieku Beļģijā. 2007.gadā viņš ir ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kā arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005.gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē. ONE Jaunatnes vēstnieka Beļģijā U.Šalajeva darbības termiņš ir viens gads un par brīvprātīgā darba aktivitātēm starptautiskajā arēnā nesaņem atalgojumu. U.Šalajevs ikdienā komunicē angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.

Starptautiskā nevalstiskā organizācija “ONE" organizē informatīvās kampaņas sabiedrības izglītošanai,  piem., lai izbeigtu galēju nabadzību un cīnītos par novēršamām slimībām jo īpaši Āfrikā. Organizācija aicina politiķus apkarot novēršamās slimības, t.sk. AIDS, palielināt finanšu ieguldījumus lauksaimniecībā un uztura jomā, un pieprasīt lielāku (finanšu) caurskatāmību  nabadzības apkarošanas programmu vadībā un ieviešanā. ONE informatīvajās kampaņās ir piedalījušies vairāk nekā 9 miljoniem cilvēku visā pasaulē. “ONE” organizācijas aktivitātes, sadarbībā ar citām organizācijām, ir uzlabojušas dzīvošanas apstākļus Āfrikā. Piemēram, pašreiz vairāk nekā 7,5 miljoniem tās iedzīvotājiem ir piekļuve AIDS medikamentiem, lai gan 2002.gadā tas bija iespējams tikai ap 50 000 indivīdiem; kopš 2000.gada, Malārija ir samazinājusies par 75% astoņās Āfrikas valstīs, pašreiz vairāk nekā 51 miljoni bērnu visā  Subsahāras Āfrikā apmeklē pamatskolu. Vairāk: www.one.org.

Eiropas Attīstības dienas (EDD) 2018. Šogad, Eiropas vadošais forums EDD notiek no 5. līdz 6.jūnijam Briselē. EDD forumā piedalās valstu vadītāji ietekmīgu uzņēmumu vadītāji, akadēmiķi, jaunieši un NVO pārstāvji. Katru gadu forumā piedalās vairāk nekā 6000 dalībnieki no vairāk nekā 140 valstīm, tādejādi pārstāvot ap 1200 organizācijas saistītas ar attīstības sadarbību. Ik gadu Eiropas Komisija organizē EDD, kopā aicinot pasaules līderus un augsta līmeņa ekspertus attīstības jautājumos, lai kopīgi apmainītos ne tikai ar idejām un pieredzi, bet arī iedvesmotu dalībniekus uz jaunām sadarbības iespējām un inovatīviem risinājumiem par pasaulē aktuālākajām problēmām. Vairāk: www.eudevdays.eu.

Uldis Šalajevs
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums