Vidzemnieks, Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar kolēģiem tikās ar Beļģijas karalieni Matildi ...


JaunatnesVestnieks Uldis Salajevs un Beļģijas karaliene Matilde
Vidzemnieks, Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar kolēģiem tikās ar Beļģijas karalieni Matildi Eiropas vadošajā forumā Briselē.

Briselē, Beļģijā: ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs (34) kopā ar citiem Jaunatnes vēstniekiem no dažādām valstīm tikās ar Beļģijas karalieni Matildi Eiropas vadošajā forumā globālās attīstības un sadarbības jomā ietvaros Briselē. Karaliene Matilde apmeklēja starptautiskās organizācijas ONE Campaign stendu. Uzrunājot Beļģijas karalieni, Jaunatnes vēstnieki vērsa viņas uzmanību uz pasaulē aktuālām problēmām, jo īpaši jautājumiem par meiteņu izglītošanas nepieciešamību un tās ietekmi uz apkārtējo pasauli. Karaliene ar interesi klausījās jauno līderu vēstījumā. Viņa savas vizītes nobeigumā jaunatnes vēstniekiem uzsvēra, ka izglītība ir atslēga nabadzības izskaušanai. "Tajā dienā, kad sievietēm būs tādas pašas tiesības un iespējas kā vīriešiem, mēs būsim veikuši milzīgu soli ceļā uz labāku pasauli," piebilda karaliene Matilde savas vizītes laikā Eiropas Attīstības dienās Briselē.

"Esmu patiesi priecīgs, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir kopīgi vienojušās par tālāko rīcības plānu nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai. Tam ir jābūt galvenajam ES attīstības politikas mērķim. Tomēr arī mēs turpināsim nemitīgi cīnīties par galējās nabadzības izskaušanu pasaulē …", uzsvēra ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

Jau ziņots, ka Eiropas Attīstības dienas (EDD) 2017 foruma temats bija "Ieguldījums attīstībā". Apmeklējot forumu, ONE Jaunatnes vēstnieks U.Šalajevs aicināja tā dalībniekus palielināt investīcijas izglītībā, kā arī darīt visu nepieciešamo, lai novērstu šķēršļus izglītības ieguvē meitenēm jo īpaši mazattīstītajās valstīs. EDD 8000 dalībniekus uzrunāja vairākas prominentas ārvalstu personības, prezidenti, valdības vadītāji, ārlietu un par attīstības sadarbību atbildīgie ministri no dažādām pasaules valstīm, t.sk. Eiropas komisāri, Eiropas Parlamenta deputāti. Pamanīti tika arī tādi pasaules līderi kā Kristīne Lagarda (Starptautiskā Valūtas fonda izpilddirektore), Leimaha Gbovī (2011.g. Nobela Miera prēmijas laureāte) un Amina J.Mohameda, ANO ģenerālsekretāra vietniece.


JaunatnesVestnieks Uldis Salajevs_Beļģijas karaliene Matilde

Uldis Šalajevs, Vidzemnieks no Madonas novada un mecenāts, 2016.gada martā tika iecelts par "ONE" Jaunatnes vēstnieku Beļģijā. 2007.gadā viņš ir ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kā arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005.gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē. Jaunieceltā vēstnieka U.Šalajeva darbības termiņš ir viens gads un par brīvprātīgā darba aktivitātēm starptautiskajā arēnā nesaņem atalgojumu. U.Šalajevs kopš 2009.gada strādā Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.


JaunatnesVestnieks Uldis Salajevs_Beļģijas karaliene Matilde

Starptautiskās, nevalstiskās organizācijas "ONE", kuras biedru skaits pārsniedz 7,9 miljonus iedzīvotājus pasaulē, aktivitātes sadarbībā ar citām organizācijām, ir uzlabojušas dzīvošanas apstākļus Āfrikā. Piemēram, pašreiz vairāk nekā 7,5 miljoniem tās iedzīvotājiem ir piekļuve AIDS medikamentiem, lai gan 2002.gadā tas bija iespējams tikai ap 50 000 indivīdiem; kopš 2000.gada, Malārija ir samazinājusies par 75% astoņās Āfrikas valstīs, pašreiz vairāk nekā 51 miljoni bērnu visā  Subsahāras Āfrikā apmeklē pamatskolu. Vairāk: www.one.org.


JaunatnesVestnieks Uldis Salajevs

Eiropas Attīstības dienas 2017

Eiropas Attīstības dienas (EDD) Briselē notika š.g. no 7. līdz 8.jūnijam. ES un tās dalībvalstis parakstīja stratēģisku koncepciju “Jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā”, kurā izklāstīta Eiropas attīstības politikas nākotne. Kopš 2006.gada, EDD forumos ir piedalījušies ap 100 pasaules līderi, t.sk. 7 Nobela prēmiju laureāti, 2670 viesi uzrunājuši ap 42 000 dalībniekus un 4500 organizācijas. Ik gadu Eiropas Komisija organizē EDD, kopā aicinot pasaules līderus un augsta līmeņa ekspertus attīstības jautājumos, lai kopīgi apmainītos ne tikai ar idejām un pieredzi, bet arī iedvesmotu dalībniekus uz jaunām sadarbības iespējām un inovatīviem risinājumiem par pasaulē aktuālākajām problēmām. Vairāk: www.eudevdays.eu

Uldis Salajevs
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana