Latvijas pieredze noderīga Kiprā

Šī gada 25.-26. aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāvji piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Kiprā, kurā stāsta par savu pieredzi ESF projekta "PROTI un DARI!"1 īstenošanā.

Kipras Republikas Darba, labklājības un sociālās apdrošināšanas ministrijas pasākums īstenots kā platforma dažādu valstu un Eiropas Komisijas pārstāvjiem un ekspertiem izaicinājumu apzināšanai par jauniešu iesaisti programmā. No Latvijas pasākumā piedalās JSPA pārstāvji, daloties ar savu labo praksi, jo uz 2018. gada beigām 79% no Latvijā projektu pabeigušo jauniešu skaita ir sekmīgi pabeiguši dalību projektā; no tiem 38% – iesaistījušies darba tirgū, 28% – iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumos, 22% – iesaistījušies izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, 12% – iesaistījušies nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

JSPA īstenotā projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, aroda apguvē pie amata meistara, Jauniešu garantijas pasākumos, NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli