LPS Valde dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Bergenu

No 2. līdz 5. aprīlim LPS Valdes locekļi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bergenu (Norvēģijā).

Delegācija apmeklēja Hordalannes reģiona pašvaldību, Bergenas pilsētas pašvaldību, Bergenas Universitāti, Dienvidnorvēģijas Lietišķo zinātņu universitāti, tikās ar starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu BIR, programmas Invest in Bergen un valsts aģentūras Innovation Norway Bergenas nodaļas un Norvēģijas pašvaldību savienības KS pārstāvjiem. Programmā iekļautās tikšanās, prezentācijas un diskusijas sniedza daudzpusīgu informāciju par reģiona izaicinājumiem un iespējām. Sarunās no dažādiem skatpunktiem saņēmām informāciju par reģionālās attīstības tendencēm, pašvaldību sadarbības praksi, uzņēmējdarbības veicināšana pasākumiem Hordalannes reģionā un Bergenas pilsētas aglomerācijā.

Sarunu gaitā vairākkārt tika uzsvērta puduru (klasteru) nozīme reģiona turpmākajā izaugsmē, lai veicinātu visu iesaistīto partneru (reģionālo un vietējo pašvaldību, uzņēmumu, augstskolu, pētniecības institūtu) sadarbību gan vienā pudurī, gan starp dažādām nozarēm, tādējādi attīstot kompetenču un ekspertīzes pārnesi starp nozarēm un efektīvu izmantošanu. Saņēmām ieskatu sadarbības organizēšanā, kas notiek dialogā, veicinot iesaistīto pušu vēlmi un izpratni par abpusēji izdevīgu sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā. Pašvaldību sadarbības formas un iespējas ir daudzveidīgas, tā tiek organizēta atšķirīgās ģeogrāfiskās teritorijās vienā apgabalā atkarībā no izvēlētā mērķa vai sniedzamajiem pakalpojumiem (piem., sadzīves atkritumu apsaimniekošana, pašvaldību sadarbība uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē).

Pieredzes apmaiņas braucienu finansiāli atbalstīja Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonds.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi