E. Rinkēvičs: ES ir jāattīsta reālas aizsardzības spējas, nedublējot NATO


foto;zeme-buve.org
6. martā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē Briselē.

Pārstāvot Latviju kopējā ārlietu un aizsardzības ministru sesijā, Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka ES ir jāattīsta un jāstiprina savas drošības un aizsardzības spējas, tādējādi veicinot ES vienotību. “Visiem priekšlikumiem, kas tiek izstrādāti aizsardzības un drošības jomā, ir jābūt visas ES dalībvalstis iekļaujošiem un uz brīvprātības principa balstītiem. Ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai ES efektīvi izmantotu pieejamos resursus un papildinātu, nevis dublētu NATO spējas,” norādīja ārlietu ministrs. Vienlaikus E. Rinkēvičs atzīmēja transatlantiskās saiknes un NATO nozīmi Eiropas drošībā, kā arī uzsvēra nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību iekšējās noturības stiprināšanai un cīņai pret hibrīdo apdraudējumu.

Ārlietu padomes diskusijā par Rietumbalkāniem E. Rinkēvičs norādīja, ka ES un tās dalībvalstīm jāturpina aktīva iesaiste Rietumbalkānos, jāsadarbojas ar reģiona valstīm un tās jāiedrošina turpināt reformas. Ārlietu ministrs uzsvēra, ka ES paplašināšanās politika ir pozitīvu pārmaiņu veicinošs process, tāpēc jāsignalizē, ka šī politika ir ES dienaskārtībā. Ministrs arī atzīmēja stratēģiskās komunikācijas nozīmi, kas ir īpaši būtiska, uzrunājot Rietumbalkānu sabiedrību un atspēkojot trešo valstu dezinformāciju.

Informācijai:

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Ārlietu padomi vada ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi