Zanda Kalniņa-Lukaševica: Attīstības sadarbībai ir jāatbilst mūsu stratēģiskajām un drošības interesēm


foto;Ārlietu ministrija
28. novembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Briselē piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru sanāksmē, kuras darba kārtības galvenās tēmas bija ES attīstības sadarbības politikas pārskatīšana, jauna ES Ārējā investīciju instrumenta izveide un ES attiecības ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm, kā arī enerģētikas un digitalizācijas jautājumi attīstības sadarbības kontekstā.

“ES attīstības sadarbībai jākļūst pragmatiskākai un jāatbilst ES stratēģiskajiem un politiskajiem mērķiem. Latvija turpinās iestāties par atbalstu mūsu drošībai un attīstībai prioritārajām Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm. Tāpat demokrātijai, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesībai un iesaistošai lēmumu pieņemšanai jāturpina būt ES attīstības sadarbības pamatvērtībām,” parlamentārā sekretāre uzsvēra diskusijā par izmaiņām ES attīstības sadarbības politikas pamatdokumentā “Eiropas Vienprātība attīstības sadarbībai”.

“Izvērtējot ES palīdzības sniegšanas instrumentus, nepieciešams nodrošināt iespēju tajos iesaistīties visām ES dalībvalstīm atbilstoši katras valsts prioritātēm un priekšrocībām,” vērsa uzmanību Z. Kalniņa-Lukaševica. Latvijai šis jautājums ir svarīgs, jo Ārlietu ministrija izvērtē iespējas, kā veicināt Latvijas institūciju un organizāciju plašāku iesaisti ES finansētu projektu īstenošanā partnervalstīs.

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja ES centienus migrācijas pamatcēloņu risināšanā, izmantojot attīstības sadarbības instrumentus. Turpinājās diskusijas par jaunā Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai izveidi, kura mērķis ir ilgtspējīgas attīstības veicināšanā Āfrikā un ES kaimiņvalstīs, tādējādi risinot migrācijas pamatcēloņus. Paredzams, ka fonds ar attīstības sadarbības līdzekļiem piesaistīs ārējās investīcijas partnervalstu ekonomiskās un sociālās infrastruktūras, un privātā sektora attīstībai, veidojot jaunas darbavietas partnervalstīs, tostarp jauniešiem un sievietēm.

Z. Kalniņa-Lukaševica diskusijā akcentēja: “Būtiski fonda ietvaros veicināt Eiropas kaimiņpolitikas mērķu sasniegšanu un līdzsvaroti atbalstīt austrumu un dienvidu kaimiņvalstu ilgtspējīgu attīstību.”

Sanāksmē tika apspriesta arī ES nākotnes sadarbība ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm pēc 2020. gada, kad spēku zaudēs pašreizējais Kotonū partnerattiecību nolīgums, ar kuru tiek īstenota ES attīstības sadarbība un piešķirts finansējums attīstības sadarbības mērķu sasniegšanai.

Tāpat sanāksmē notika ES attīstības sadarbības ministru un Eiropas Komisijas enerģētikas viceprezidenta Maroša Šefčoviča (Maroš Šefčovič) diskusija par enerģētikas lomu attīstības veicināšanā. Pieeja ilgtspējīgai enerģijai ir būtiska nabadzības mazināšanā, ilgtspējīgā attīstībā un cīņā pret klimata pārmaiņām. Piemēram, Latvijas tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia” strādā šajā jomā Centrālāzijas valstīs.

Ministru padomē tika apstiprināti arī Padomes secinājumi par digitālajiem risinājumiem un tehnoloģijām attīstības sadarbībā. Digitālās tehnoloģijas ir instruments valstu publiskās administrācijas, demokrātiskās līdzdalības un informācijas pieejamības veicināšanai. Latvija atbalsta šajā jomā Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs.

2016. gadā ar Ārlietu ministrijas atbalstu, piemēram, tika uzsākta “Mana balss” digitālās platformas pārņemšana Ukrainā. Latvija sadarbībā ar ANO Attīstības programmu arī sniedz atbalstu Uzbekistānas valsts pārvaldes institūcijām e-pārvaldes jautājumos. Šodien apstiprinātie secinājumi ir būtiski šīs Latvijai svarīgās jomas turpmākai attīstībai.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi