Baltijas valstu muitas dienestiem veiksmīga dalība XVII starptautiskajā izstādē "Muitas dienests – 2016"

No 2016.gada 25. līdz 26.oktobrim Maskavā notika Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta organizētā XVII starptautiskā muitas izstāde "Muitas dienests – 2016", kurā šogad ar kopīgo stendu piedalījās arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas muitas dienesti. Baltijas valstu muitas dienestu kopīgais stends izraisīja lielu izstādes apmeklētāju - gan citu muitas dienestu pārstāvju, gan komersantu - interesi. Līdztekus 26.oktobrī notika arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta vadītāju divpusējā tikšanās, kuras laikā tika apspriesti aktuālie sadarbības jautājumi.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas muitas dienesti kopīgajā stendā prezentēja vienotos tehniskos risinājumus, kas jau ir sekmējuši un nākotnē vēl uzlabos muitas iestāžu, kā arī citu tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitāti, lai nodrošinātu Eiropas Savienības drošības un finansiālo interešu aizstāvību. Piedaloties izstādē, Baltijas valstu muitas eksperti iepazīstināja apmeklētājus ar ieguvumiem, vienoti izmantojot Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmu (turpmāk – TLKAIS), un dalījās pieredzē, kas iegūta, kopīgi īstenojot projektus.  Sekmīgi īstenojot Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai programmas "Hercule II" projektu, kopš 2013.gada ir nodrošināta TLKAIS sasaiste starp Baltijas valstīm, bet šobrīd turpinās projekta “Kopīga datu apmaiņas tīkla starp Baltijas valstu muitas dienestu skenēšanas iekārtām izveide” īstenošana. TLKAIS, kas paredzēta valsts robežu šķērsojošo transporta līdzekļu numura zīmju automātiskai atpazīšanai un pārbaudīšanai, ir nozīmīgs papildu instruments cīņā pret nelegālu preču pārvietošanu pāri ES ārējai robežai. Savukārt datu apmaiņas tīkla starp skenēšanas iekārtām izveide dos iespēju efektīvāk izmantot muitas iestāžu rīcībā esošās skenēšanas iekārtas un paātrināt informācijas apmaiņu par muitas kontroles rezultātiem, tādējādi sekmējot kontrabandas apkarošanu, kā arī saīsinot robežšķērsošanas laiku.     

Izstādes apmeklētāju interese par Baltijas valstu muitas dienestu prezentētajām tēmām bija ļoti liela. Stendu apmeklēja Pasaules Muitas organizācijas ģenerālsekretārs K.Mikurija, Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Krievijas, Ķīnas, Moldovas, Nīderlandes, Polijas, Somijas, Tunisijas, Ungārijas un Vācijas muitas dienestu amatpersonas, biznesa pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Veiksmīga dalība pasākumā bija iespējama, pateicoties nozīmīgajam Latvijas vēstniecības Maskavā atbalstam.

26.oktobrī notika VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora p.i. I.Gulbes-Otaņķes un Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta vadītāja V.Bulavina tikšanās, kuras laikā abu valstu muitas dienestu vadītāji apsprieda aktuālos sadarbības jautājumus. Abu valstu muitas dienestu vadītāji atzinīgi novērtēja Latvijas-Krievijas muitas ekspertu darba grupas darbu, apsprieda jautājumus par kravas transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 9 tonnām satiksmes iespējām caur robežšķērsošanas vietu (turpmāk – RŠV) "Vientuļi" un RŠV "Ludonka", infrastruktūras attīstību uz Latvijas – Krievijas robežas, kā arī četru pušu vienošanās projekta starp Latvijas un Krievijas muitas un robežsardzes dienestiem par RŠV caurlaidību un rīcību ārkārtas un nestandarta situācijā. Tikšanās laikā Latvijas muitas dienesta vadītāja aktualizēja arī jautājumu par TIR konvencijas darbības atjaunošanu "Burački" (Latvijas pusē – RŠV "Terehova") uz Latvijas-Krievijas valsts robežas.

Starptautiskajā muitas izstādē, kas notiek katru gadu rudenī, tiek demonstrēti muitas dienestu sasniegumi un attīstības virzieni. Šogad izstādes devīze bija “25 gadi Krievijas muitas dienestam: inovatīvas tehnoloģijas, efektivitāte, partnerība”.

 

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi