Vairākiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem ir noteikti "griesti"

No 2010.gada 3.novembra līdz 2012. gada 31.decembrim maternitātes un paternitātes pabalstu apmērs būs 80% no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, informē Labklājības ministrija (LM).

Ja abu iepriekšminēto, aprēķināto pabalstu apmērs pārsniegs 11,51 latu
dienā, tad to maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs
11,51 lata. Piemēram, ja sievietei vidējā apdrošināšanas iemaksu alga
iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms došanas dekrēta
atvaļinājumā), bijusi 600 Ls mēnesī vai 20 Ls dienā, tad aprēķinātais
pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma 70 kalendārajām dienām būs 963 Ls.
Aprēķināt to iespējams pēc šādas formulas 20 Ls X 80% = 16 Ls -11,51 Ls=
4,49 Ls (summa virs 11,51 Ls dienā). 4,49 Ls X 50%=2,24+11,51Ls= 13,75 Ls X
70= 962,5 Ls.

Savukārt, ja sievietei pārejoša darbnespēja saistībā ar grūtniecību un
dzemdībām būs iestājusies līdz 2.novembrim un nepārtraukti turpināsies pēc
3.novembra, maternitātes pabalstu viņa saņems līdzšinējā jeb 100% apmērā.
Analoģiskas normas attieksies arī uz tiem paternitātes pabalstu saņēmējiem,
kuriem atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu būs sācies pirms
3.novembra un nepārtraukti turpināsies pēc tā. Arī šādos gadījumos
paternitātes pabalsta apmērs būs 100%.

Tāpat ierobežojumi valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu izmaksā attiecas
arī uz tiem vecāku pabalstu saņēmējiem, kuriem bērni dzimuši pēc 2010.gada
2.novembra. Proti, ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniegs 11,51 latu
dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50%
no summas virs 11,51 lata. Piemēram, ja vidējā apdrošināšanas iemaksu alga
iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms pabalsta piešķiršanas),
bijusi 600 Ls mēnesī vai 20 Ls dienā, tad aprēķinātais vecāku pabalsts būs
382 Ls. Aprēķināt to iespējams pēc šādas formulas 20 Ls X 70%=14 Ls – 11,51
Ls=2,49 Ls (summa virs 11,51 Ls dienā). 2,49 Ls X 50%=1,24+ 11,51 Ls=12,75
Ls X30=382,5.

To nosaka 2009.gada 1.jūlija likums Par valsts pabalstu izmaksu laika
periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam.

Šobrīd topošie un jaunie vecāki pabalstu apmēru var aprēķināt, izmantojot
pabalstu kalkulatoru. To izveidoja Swedbank Privātpersonu finanšu institūts
sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Kalkulators pieejams
LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Pabalstu kalkulators (sadarbībā ar
www.manasfinanses.lv) http://www.lm.gov.lv/news/id/2200.

Atgādinām, ka valsts ikvienai sociāli apdrošinātai sievietei piešķir
maternitātes pabalstu, lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete
aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.

Pabalstu izmaksā divās daļās – par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70
dienām un dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Piešķirot maternitātes
pabalstu, grūtniecības atvaļinājuma 56 un dzemdību atvaļinājuma 56
kalendārās dienas summē, un pabalstu piešķir par kopumā 112 kalendārajām
dienām.


Savukārt, lai tēvi varētu iesaistīties savu jaundzimušo bērnu aprūpē,
viņiem ir iespēja līdz bērniņa divu mēnešu vecumam izmantot 10 dienu ilgu
paternitātes atvaļinājumu. Sociāli apdrošinātie tēvi, kuri šo atvaļinājumu
izmanto, saņem paternitātes pabalstu.

Vecāku pabalstu par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010.gada 2.maija, piešķir
tikai tiem vecākiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un negūst
ienākumus kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie.

LM
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums