"Clean R" turpinās sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus saviem klientiem Rīgā arī pēc 12. decembra

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir noslēdzis līgumu ar Rīgas domi par to, ka pēc 12. decembra turpinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana tiks nodrošināta visiem līdzšinējiem "Clean R" klientiem, kā arī SIA "Pilsētvides serviss" juridiskajiem klientiem*, saskaņā ar spēkā esošajiem nosacījumiem. Pakalpojums tiks nodrošināts līdz brīdim, kad tiks atjaunots 2019. gada 14. jūnijā noslēgtais Koncesijas līgums vai tiks noslēgts jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums ar komersantu, kurš atzīts par uzvarētāju Rīgas pašvaldības rīkotā atklātā konkursā.

“Clean R” līgumu ar Rīgas pašvaldību ir noslēgusi saskaņā ar pašvaldības izsludinātās sarunu procedūras “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 2019.gada 12.decembra” rezultātiem. Pakalpojums tiks nodrošināts, nemainot būtiskākos iepriekšējās sadarbības līguma punktus. Tomēr jaunais līgums ar Rīgas pašvaldību paredz obligātu papildu atkritumu apjoma, kas tiks konstatēts pie sadzīves atkritumu konteineriem, savākšanu, fiksēšanu un izmaksu par to piestādīšanu klientam.

Svarīga informācija klientiem:

  • SIA “Clean R” esošajiem klientiem Rīgā nav jāpārslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumi;

  • *Klientiem, juridiskām personām, kuru apkalpošana tika pārņemti no SIA “Pilsētvides serviss” , ir pienākums noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Clean R” līdz 2019.gada 31.decembrim. Lūdzam ņemt vērā, ka SIA “Clean R” ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja līgumi netiks noslēgti līdz norādītajam termiņam. Klienti, kuri līgumu ar “Clean R” jau ir pārslēguši –līguma pārslēgšana otrreiz nav jāveic.

Aicinām jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar “Clean R” Klientu centru pa tālruni 67111001 vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv.

Rīgas klientus, tāpat kā pārējos sadzīves atkritumu radītājus visā Latvijā, no 2020. gada 1. janvāra gaida pakalpojuma tarifa izmaiņas, kas saistītas ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa (DRN) likmē un sadzīves atkritumu poligona tarifā. Proti, mainoties dabas resursu nodokļa likmei un pieaugot sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” sadzīves atkritumu noglabāšanas tarifam, no 2020. gada 1. janvāra Rīgā mainīsies tarifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas.

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme bija 43,00 €/t, bet 2020. gadā tā sasniegs 50,00 €/t. DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis Latvijā, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean Rnodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

uzņēmums "Clean R"
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums