Arnis Veinbergs: "Jau ilgstoši izjūtam aktīvu pretdarbību ražotnes projektam."


SIA Gallusman valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs public. foto
Atbildot uz presē izskanējušajām ziņām par KNAB uzsākto pārbaudi saistībā ar Ogres novada pašvaldības pagājušajā gadā sniegto atļauju uzņēmumam SIA "Gallusman" iegādāties zemes gabalu ražotnes izveidei, uzņēmuma līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs komentē pretestību, kura jāpārvar jaunā projekta tapšanas laikā.

 Kopš SIA “Gallusman” pagājušajā gadā paziņoja par plāniem jaunas olu ražotnes izveidei Latvijā, uzņēmumam nācies saskarties ar atkārtotiem konkurentu mēģinājumiem ietekmēt šī projekta īstenošanu dažādos atjautīgos veidos, kas izpaudušies gan ar masīvu mediju kampaņu, gan ar ieinteresēto pušu vēršanos dažādās valsts un pašvaldību iestādēs, lai diskreditētu un nomelnotu ražotnes projekta īstenotājus, kā arī noniecinātu potenciālo ieguvumu no šī projekta Latvijas tautsaimniecībai. 

Kārtējais mēģinājums ietekmēt projekta gaitu un diskreditēt SIA “Gallusman” reputāciju ir Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas (LOPGRA) vēršanās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar aicinājumu veikt pārbaudi saistībā ar Ogres novada pašvaldības rīcību, kas gandrīz pirms gada izsniegusi it kā likumam neatbilstošu atļauju uzņēmumam “Gallusman” no fiziskas personas iegādāties nekustamo īpašumu Madlienas pagastā ražotnes izveides vajadzībām, publiski apvainojot to par iespējamu iesaistīšanos koruptīvās darbībās uzņēmuma interesēs. Uz šo LOPGRA aicinājumu pamata, par ko tā plaši informēja medijus jau 23. augustā, KNAB ir uzsācis resorisko pārbaudi.

“Mūs jau vairs nepārsteidz neskaitāmie gadījumi, kad saskaramies ar pretestību ražotnes izveides projektam un centieniem diskreditēt uzņēmuma un tā pārstāvju reputāciju atsevišķu ieinteresēto personu interesēs,” situāciju komentē SIA “Gallusman” līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs. “Tāpat mūs nepārsteidz vēršanās pret Ogres novada domi, kura līdz šim ir paudusi atbalstu ražotnes izveidei, kas radīs būtiskus priekšnoteikumus ekonomiskās aktivitātes veicināšanai novadā, t.sk. laukos.”

Veinbergs uzskata, ka šajā gadījumā, apšaubot pašvaldības pieņemto lēmumu likumību un apvainojot to koruptīvās darbībās, tiek publiski apšaubīti arī citu valsts amatpersonu pieņemtie lēmumi. “Konkrētos zemes iegādes darījumus pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas ir vērtējuši arī zvērināti notāri un zemesgrāmatu tiesneši. Turklāt visos gadījumos zemes gabalu pirmpirkuma tiesības izskatīja arī valsts attīstības finanšu institūcija “ALTUM””, pamato Veinbergs. “Ražotnes izveides vajadzībām no fiziskām personām esam iegādājušies nevis vienu, bet vairākus zemes īpašumus - visi šie darījumi ir izsekojami un publiski pārbaudāmi ikvienam. No savas puses esam snieguši visu pieprasīto informāciju un dokumentus, un mums nav nekāda pamata apšaubīt pieņemtos lēmumus, turklāt esam pārliecināti, ka SIA “Gallusman” bija visas tiesības zemes gabalus iegādāties.”

“Jau kopš pirmās uzņēmuma “Gallusman” darbības dienas visa ar uzņēmumu un tā ražotnes projektu saistītā informācija ir bijusi publiski pieejama. Līdz šim esam bijuši atvērti sadarbībai un arī turpmāk sadarbosimies ar ikvienu valsts institūciju un ikvienu personu informācijas sniegšanā,” piebilst Veinbergs.

Atliek vien palūkoties uz situāciju plašāk, lai kļūtu skaidrs, ka nav neviena objektīva iemesla, kāpēc “Gallusman” plānotais ražotnes projekts Latvijā būtu uzskatāms par nevēlamu. Tas ir saprotams gan vairumam Latvijas politiķu, gan amatpersonām, kuru interesēs ir valsts ekonomiskā attīstība, gan daudziem uzņēmējiem, kam šāds projekts paver plašas biznesa attīstības iespējas. “Gallusman” ražotne Latvijā kļūs par vienu no lielākajiem vietējo graudu pārstrādātājiem, kas plāno līdz 90% no saražotās produkcijas eksportēt, nodrošinot ar darbu simtiem lauksaimniecības un transporta nozarēs strādājošo. Pašā ražotnē plānots izveidot līdz 200 jaunas darba vietas, kas būs pieejamas Latvijas iedzīvotājiem laukos. 

“Mūsu mērķis un uzdevums ir izveidot ilgtspējīgu projektu, kas atbilstu visām normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā stingrajām vides aizsardzības normām, jo plānojam savu darbību ilgtermiņā,” uzņēmuma “Gallusman” projektu komentē Veinbergs. “Šobrīd atrodamies ražotnes projekta izstrādes fāzē, kad gaidām valsts kompetento iestāžu atzinumus darbības atļauju saņemšanai. Gandrīz gadu ir veikts smags darbs pie detalizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas, kas ir apliecinājis mūsu izvēlēto tehnoloģiju atbilstību labākajai praksei un vides aizsardzības prasībām. Mums nav neviena iemesla apšaubīt veiktās izpētes rezultātus, ko ir apstiprinājuši neatkarīgi eksperti.  . Un, lai gan patstāvīgi jūtam spiedienu un centienus plānotās ražotnes projektu “bremzēt”, ticam, ka atbildīgo valsts intitūciju viedokli un lēmumu pieņemšanas procesu tomēr nav tik viegli ietekmēt.”​​​​

SIA “Gallusman”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums