Pieejams finansējums projektiem, kuri sniedz atbalstu jauniešiem

Organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, tiek aicinātas uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētu informatīvo semināru par jaunatnes jomas projektu izstrādes iespējām programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss".

Seminārs notiks 2019. gada 31. jūlijā kafejnīcas "RB Cafe" telpās, Bruņinieku ielā 63, Rīgā, laikā no plkst. 12:00 līdz 16:30. Dalība seminārā ir bez maksas.

Semināra norises vieta izvēlēta simboliski – kafejnīcā, kurā lielākā daļa personāla ir cilvēki ar invaliditāti. “RB Cafe” ir sociālais uzņēmums, kura primārais mērķis ir integrēt Latvijas darba tirgū cilvēkus ar invaliditāti, mazinot vēsturiskos mītus un stereotipus. Šai kafejnīcai ir JSPA apstiprināts “Eiropas Solidaritātes korpusa” darba projekts, ar kura atbalstu uzņēmums plāno pieņemt darbā papildu darbiniekus.

Uz semināru aicinām pieteikties

Šajā seminārā aicinātas pieteikties organizācijas un to pārstāvji, kuri strādā ar jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem, intelektuāliem, kognitīviem vai sensoriem traucējumiem, mācīšanās grūtībām vai traucējumiem, jauniešiem ar invaliditāti, atkarības problēmām vai ilgstošām veselības problēmām, piemēram, redzes, dzirdes, runas traucējumiem, motorikas, kustību traucējumiem, autiskā spektra traucējumiem, disleksiju vai citiem.

Seminārā aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi, kuri strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kas vēlētos īstenot jaunatnes jomas projektus.

Pieteikšanās semināram līdz 2019. gada 24. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/butkopa3107

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nenokavē pieteikšanos semināram!

Informatīvā semināra laikā būs iespēja:

• iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvātajām iespējām, izzinot, kurš projektu veids ir visatbilstošākais organizācijas vai jauniešu grupas vajadzībām;

• ģenerēt projektu idejas;

• konsultēties ar JSPA pārstāvjiem un izzināt citu organizāciju pieredzes stāstus;

• izveidot kontaktus ar līdzīga profila organizācijām.

Seminārā varēs iegūt detalizētu informāciju par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jauniešu apmaiņas projektiem un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, kā arī programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" brīvprātīgā darba un solidaritātes projektiem.


 

Par stratēģisko partnerību “Būt kopā”

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu pieejamību visiem jauniešiem neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos. Tajā ir iesaistījušās 10 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras, tostarp arī JSPA. Partnerības "Būt kopā" mērķis ir palielināt organizāciju skaitu, kuras izmanto programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējas iekļaujošu projektu īstenošanā.

Šīs partnerības ietvaros JSPA sniedz individuālu atbalstu organizācijām Latvijā, kuras strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, lai celtu to kapacitāti "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu īstenošanā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.


 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli