9 valstu zinātnieki spriež par zinātniskās darbības efektivitātes uzlabošanu


public. foto
Institucionālās vides sakārtošana – ceļš uz zinātnisko izcilību
No 10. – 12. jūnijam Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) Jūrmalā organizē projekta Alliance4Life konferenci, kurā piedalās pārstāvji no 10 Austrumeiropas zinātniskajām institūcijām. Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus zinātniskās darbības uzlabošanai, kas sniegtu nozīmīgu ieguldījumu ne tikai partnerinstitūciju attīstībā, bet arī katras valsts un Eiropas Savienības (ES) kopējās zinātnes politikas veidošanā.

Alliance4Life ir Eiropas Komisijas (EK) finansēts Apvārsnis 2020 programmas projekts, kurā piedalās 10 vadošās zinātniskās institūcijas no 9 Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Projekta mērķis ir samazināt atšķirību starp ES vecajām (ES15) un jaunajām (ES13) dalībvalstīm ar sabiedrības veselību saistītās pētniecības un inovāciju jomās. Tas ir pirmais projekts, kurā apvienojušies zinātnisko institūciju pārstāvji, lai no sava skatu punkta sniegtu priekšlikumus gan katra dalībnieka institucionālās prakses un zinātniskās darbības uzlabošanai, gan dalībvalstu zinātnes politikas veidotājiem un EK efektīvāku finansēšanas instrumentu ieviešanai.

“Patlaban sākusies diskusija par reformām valsts finansējuma piešķiršanas kārtībā un ir svarīgi, lai gan Latvijas zinātnes politikas veidotāji, gan zinātnieki varētu nepastarpināti iepazīties ar citu Austrumeiropas valstu praksi. Konferences ietvaros organizētajā apaļā galda diskusijā par to runājām ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, nozares asociācijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem. Diskusijā apspriedām projektā veiktās zinātnisko institūciju darbības salīdzināšanas rezultātus un iztirzājām institūciju labās prakses piemērus. Vairāku valstu pētniecības organizāciju pārstāvji kā būtisku ārējo attīstības šķērsli minēja finansējuma neprognozējamību,” stāsta OSI direktors Osvalds Pugovičs. “Salīdzinot ar citiem projekta dalībniekiem, nacionālais finansējums OSI ir zems (18%), taču varam lepoties, ka esam līderi komercsektora investīciju piesaistē (29%)*. Saņemot stabilāku valsts atbalstu, lielākais ieguvējs noteikti būtu sabiedrība. Veidotos labvēlīgāka vide inovatīvu produktu radīšanai, tiktu radīti jauni risinājumi veselības aprūpē, attīstītos uzņēmējdarbība, turklāt pētījumu gaitā tiktu izmantots zinātnieku intelektuālais potenciāls.”

“Darbība Alliance4Life mūsu institūtam sniedz iespēju iepazīties ar citu zinātnisko institūciju praksi zinātnisko rezultātu, pētniecības infrastruktūras un cilvēkresursu pārvaldībā, kā arī objektīvi salīdzināt līdzšinējo sniegumu. OSI jau šobrīd ir atzīstams par pasaules līmeņa zinātnisko centru, kas pašmāju profesionāļiem, kā arī citu valstu vadošajiem pētniekiem spēj nodrošināt pienācīgu zinātnisko vidi, taču iepazīšanās ar partnerinstitūciju darbību, identificētajiem izaicinājumiem un rastajiem risinājumiem noteikti palīdzēs turpināt uzlabot zinātnisko vidi,” stāsta O. Pugovičs.

Par Alliance4Life

Projekta ietvaros dalībvalstis dalījās ar labās prakses piemēriem katrā institūcijā, jo uzskata, ka pastāvošās atšķirības ES13 un ES15 valstu zinātniskajā sniegumā var ievērojami mazināt, uzlabojot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru. Tika izstrādāta metodika institūciju zinātnes sniegumu salīdzināšanai, lai objektīvi novērtētu un noteiktu dažādu institūciju zinātnisko izcilību, sadarbību ar komercsektoru un tehnoloģiju pārneses rezultivitāti. Projektā "Alliance4Life" Latviju pārstāv OSI; Čehiju – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; Slovākiju – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Poliju – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātiju – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igauniju – Tartu Universitāte; Lietuvu – Viļņas Universitāte; Slovēniju – Ļubļanas Universitāte, savukārt Ungāriju – Zemmelveisa Universitāte.

Par OSI

OSI ir vadošais zāļu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. OSI ir mērķorientēts, neatkarīgs valsts zinātniskais pētniecības institūts, kas veic pētījumus organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. Līdz šim OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk nekā 70 tehnoloģijas patentbrīvo zāļu ražošanai. OSI strādā vairāk nekā 270 darbinieku. Pašlaik OSI īsteno 12 (divpadsmit) EK finansētus projektus aptuveni 12,5 miljonu eiro apmērā programmās "Apvārsnis 2020" un "7.Ietvara programma".

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums