Parakstīti jauni nolīgumi par radiofrekvenču izmantošanu publiskajiem mobilajiem tīkliem Latvijas – Igaunijas pierobežā


Latvijas un Igaunas tikšanās public. foto
Šī gada, 23. - 24. aprīlī, Rīgā, VAS "Elektroniskie sakari" (VAS ES) telpās notika Latvijas un Igaunijas starpvalstu tikšanās par radiofrekvenču koordināciju, kā rezultātā tika parakstīti 7 nolīgumi.

Veicinot radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un nodrošinot jaunu radio tehnoloģiju ātru un regulētu ienākšanu mūsu ikdienas dzīvē, VAS ES eksperti sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā.

Visciešākā sadarbība VAS ES ir ar tuvākajām robežvalstīm, jo uz valstu robežām ir jāpanāk abpusēji izdevīgi nosacījumi frekvenču izmantošanā lielam skaitam radioiekārtu. Tādēļ VAS ES uz Latviju uzaicināja Igaunijas sakaru administrācijas pārvaldes pārstāvjus, kā arī pārstāvi no Satiksmes ministrijas, lai noslēgtu starpvalstu nolīgumus par radiofrekvenču izmantošanu publiskajiem mobilajiem tīkliem Latvijas – Igaunijas pierobežā.

Darba rezultātā, tika parakstīti 7 nolīgumi, kas ļaus mobilajiem operatoriem ātrāk izvērst mobilo telefonu tīklus, tai skaitā arī 5G, pierobežā ar Igauniju 450, 800, 900, 1500, 1800, 2100, 2600 MHz joslās. Papildus tika sagatavoti 2 nolīgumu projekti par 5G lietošanu 1500 MHz joslā un MFCN lietošanu 3400-3800 MHz joslā. Visi šie noslēgtie nolīgumi būs pieejami publiski visiem interesentiem VAS ES mājaslapā.

Par VAS ES

VAS ES ir valsts akciju sabiedrība, kas nodrošina ierobežoto resursu - radiofrekvenču spektra un numerācijas- drošu un kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm. Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots sabiedrisks resurss, kam ir būtiska sociālā, kultūras un ekonomiskā vērtība. Izmantojot radiofrekvenču spektru, tiek nodrošināti dažādi sabiedrībai svarīgi pakalpojumi un funkcijas, piemēram, radio un televīzijas apraide, publiskie un privātie mobilie sakari, fiksētie un satelītsakari, aviācijas, kuģniecības, glābšanas dienestu, valsts aizsardzības, policijas un neatliekamās palīdzības sakari u.c. Radiofrekvenču pārvaldīšana ir priekšnosacījums daudzu tautsaimniecības nozaru pastāvēšanā, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. EMS pakalpojuma sniegšanas rezultātā tiek mazināti sabiedrības drošības apdraudējumi, kas var rasties no bezvadu sakaru tīklu darbības pasliktināšanās vai pārtraukuma.

VAS “Elektroniskie sakari”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli