RTU zinātnieki pēta risinājumus plūdu novēršanai Latvijas pilsētās


RTU logo
2019. gada 20. februārī – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki starptautiskā projektā izstrādās risinājumus notekūdeņu apsaimniekošanai pilsētās, lai nodrošinātu infrastruktūras noturīgumu pret klimata pārmaiņām un novērstu Baltijas jūras piesārņošanu.

Klimata pārmaiņu dēļ Baltijas jūras reģionu arvien biežāk piemeklē intensīvas lietusgāzes un vētras. Taču pilsētu notekūdeņu infrastruktūra nav paredzēta palielināta lietus ūdens apjoma novadīšanai, tāpēc apdzīvotās vietas ir pakļautas plūdu riskam. Pilsētās, kur mājsaimniecību notekūdeņu sistēmas ir saistītas ar lietus ūdens novades sistēmām, plūdu laikā neattīrīts kanalizācijas notekūdens nokļūst dabā. Neattīrītu notekūdeņu nonākšana upēs un Baltijas jūrā ir bīstama cilvēkiem un videi, jo šādos ūdeņos ir paaugstināta barības vielu koncentrācija, piesārņojošas vielas un patogēni mikroorganismi.

Pilsētu applūšanu ir iespējams novērst, uzlabojot teritoriālo plānošanu un izbūvējot lietusgāzēm pielāgoties spējīgu ūdens novadīšanas infrastruktūru. Risinājumus šai problēmai meklēs starptautiska zinātnieku komanda, kas apvienojusies starptautiskajā projektā «NOAH», iesaistoties Baltijas jūras reģiona pilsētām, ūdensapgādes uzņēmumiem, kā arī akadēmiskajām un pētniecības iestādēm no Latvijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.

RTU zinātnieki projektā nodrošinās modelēšanas, ģeotelpiskās informācijas un piesārņojuma monitorēšanas kompetences, kā arī projekta rezultātu pārbaudīšanu.

Projektā iesaistītie partneri no Latvijas pašvaldībām un ūdens apsaimniekošanas uzņēmumiem sniegs praktiskas zināšanas par pilsētas notekūdeņu sistēmu darbību. SIA «Jūrmalas ūdens» dalīsies ar pieredzi nokrišņu notekūdeņu šķirtsistēmas apsaimniekošanā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde «Komunālā pārvalde» – ar pieredzi ekspluatējot sadzīves un nokrišņu notekūdeņu kopsistēmu, savukārt Ogres novada pašvaldība demonstrēs pieredzi, risinot sezonālos plūdus, kas skar Ogres upei pieguļošo pilsētas teritoriju. Izstrādātos risinājumus pārbaudīs un adaptēs projektā iesaistīto pilsētu plānošanas procedūrās. Koncepcija būs viegli pielāgojama ikvienai pilsētai, kas atrodas pie Baltijas jūras.

Projekts «NOAH» jeb «Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā» ir apstiprināts finansēšanai «Interreg» Baltijas jūras reģiona programmā (2. prioritāte: Dabas resursi, 2.1. Mērķis: tīrs ūdens). Finansēšanai tika pieteikti 114 projekti, no kuriem finansējumu saņēma 31 projekts. NOAH projektā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam kopā darbosies 18 partneri. Projektu vada Tallinas Tehnoloģiju universitāte.

Papildu informācija par projektu: https://sub.samk.fi/projects/noah/

Ārējās komunikācijas nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli