RTA viesojas skolēnu delegācija no Turcijas, Bulgārijas un Rumānijas


public. foto
Decembrī, īstenojot Erasmus+ projektu "STEP – STEM to Environmental Problems", Austrumlatgales Tehnoloģiju vidusskola (ATV) uzņēma skolēnu grupu no Turcijas, Bulgārijas un Rumānijas. Vizītes ietvaros, 11. decembrī, skolēni apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), lai vairāk uzzinātu par studiju iespējām mūsdienīgā vidē.

RTA rektora vietas izpildītāja profesore Iveta Mietule iepazīstināja viesus ar RTA struktūru, studiju virzieniem un programmām, akcentējot dalību Erasmus+ programmā, starptautisko sadarbību studiju un pētniecības jomā, iesaistoties dažādos projektos, kā arī sadarbību ar pašvaldībām, uzņēmējdarbības vidi un citiem partneriem. Pēc prezentācijas delegācijas pārstāvji izmantoja iespēju uzdot jautājumus un atzinīgi novērtēja ATV skolēnu iespējas mācīties mūsdienīgos apstākļos RTA laboratorijās.

Apmeklējot RTA Inženieru fakultātes laboratorijas, skolēni uzzināja par studentu iespējām pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē un guva priekšstatu par RTA personāla un studējošo paveikto zinātniski pētnieciskajā darbā. Izrādot viesiem laboratorijas, Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka īpaši uzsvēra studentu veiktos pasūtījuma darbus problēmjautājumos, ar kuriem ikdienas darbā saskaras uzņēmēji.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

E. Pavlovska foto


 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli