VISC: centralizēto eksāmenu indekss atspoguļo objektīvo skolu sniegumu

Obligātais centralizēto eksāmenu indekss, kas iekļauts "Optimālā vispārējo izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidei Latvijā" pētījumā, ir objektīvs un sniedz pamatotu ieskatu faktiskajos skolu izglītības kvalitātes rādītājos.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) uzsver, ka optimālā vispārējo izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidei Latvijā pētījuma ekspertu grupas izstrādātais obligāto centralizēto eksāmenu indekss ir objektīvi pamatots. Turklāt tas sniedz papildu vērtību, jo skolēnu snieguma dati atspoguļo arī publiskā finansējuma efektivitāti katrā konkrētajā skolā.

VISC atgādina, ka iestādes mājaslapā ir pieejami gan iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi un metodiskie materiāli, kurus skolēni var izmantot, gatavojoties eksāmeniem, gan arī iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu rezultātu statistika, kuru var izmantot pētnieciskos nolūkos. Pētījums ir balstīts dažādu datu analīzē, korelējot ar VISC mājaslapā publiski pieejamajiem centralizēto eksāmenu datiem.

VISC mājaslapā pieejamo centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti ir atspoguļoti katram eksāmenam atsevišķi attiecībā pret kārtojošo skolēnu skaitu, turpretī pētījumā eksāmenu rezultāti saskaņā ar lietoto metodiku ir aprēķināti attiecībā pret visu kopējo attiecīgajā mācību gadā 12.klasē reģistrēto skolēnu skaitu, tādēļ ir iespējamas objektīvi pamatotas skaitliskas atšķirības starp VISC centralizēto eksāmenu vidējiem rezultātiem un pētījuma indeksu. Tomēr pētījuma rezultāti ir tuvi VISC datu vidējiem statistiskajiem rādītājiem, parādot skolēnu mācību sasniegumu atšķirības starp skolām.

Arī šogad, pēc visu eksāmenu norises, VISC mājaslapā tiks publiskoti gan centralizēto eksāmenu uzdevumi, gan arī eksāmenu statistiskie rādītāji.

Valsts izglītības satura centrs

     
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

grāmatvedības pakalpojumi  apdrošināšana  lētas aviobiļetes  santehniķis  metāla jumti