Ziņas | Latvija | Izglītība, zinātne


Noslēdz līgumu par Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukciju

Šodien, 28. aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un būvsabiedrības RERE BŪVE valdes priekšsēdētājs Valdis Koks parakstīja līgumu par ģimnāzijas ēkas rekontrukciju. Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi plānots pabeigt 2018. gada decembra beigās, kopējās būvdarbu izmaksas ir 8 242 868 eiro.

LATVIJAS SKOLĀM UN PIRMSSKOLĀM GATAVO PILNVEIDOTU MĀCĪBU SATURU, ROSINOT MAINĪT MĀCĪŠANAS PIEEJU

Sākot ar nākamo, 2018. mācību gadu skolās un pirmsskolās bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

Noskaidroti stāstu konkursa par vardarbību internetā uzvarētāji

Noslēdzies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotais konkurss, kurā skolēni tika aicināti aprakstīt dažādas ar vardarbību saistītas situācijas interneta vidē un piedāvāt savā pieredzē balstītus vai izdomātus risinājumus, kā bērni varētu izvairīties no vardarbības situācijām un mazināt to sekas.

Konferencē "Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās" piedalīsies vairāk nekā 70 Latvijas pašvaldību pārstāvji

Lai veicinātu jaunatnes darba attīstību visā Latvijā, veidotu vienotu izpratni par neformālo izglītību, kā arī iedrošinātu pašvaldības pārstāvjus īstenot starptautiskos "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2017. gada 3. maijā organizē konferenci "Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās".

RTU pirmā Latvijā kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta biedru

2017. gada 28. aprīlī – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta un klimata zināšanu un inovāciju kopienas (European Institute of Innovation & Technology Climat Knowledge and Innovation Communities – EIT Climate-KIC) biedru pēc tam, kad gada laikā īstenojusi vairākus apjomīgus projektus. «Rīgas Tehniskā universitāte ir pirmā Latvijā un viena no retajām Baltijā, kas ieguvusi šīs globāli būtiskās Eiropas Savienības (ES) institūcijas un klimata kopienas pilntiesīga biedra statusu,» saka RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.

Deviņi fakti par ļauno garu izdzīšanu jeb eksorcismu

Eksorcismu, proti, reliģiskus rituālus ļauno garu izdzīšanai dažādas reliģijas praktizē daudzviet pasaulē. Skeptiķi par to smīn, atbalstītāji – meklē labākos eksorcistus, bet apsviedīgi ļaudis – pārvērš ienesīgā biznesā.

Rīgas ģimnāzijās attīstīs skolēnu izcilību un veidos reģionālos metodiskos centrus

Lai nodrošinātu Rīgas valsts ģimnāziju skolēnu mācību sasniegumu augstu līmeni un attīstītu izcilību, Rīgas pašvaldība drīzumā uzsāks apgūt Eiropas struktūrfondu finansējumu, lai iekārtotu jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus, laboratorijas, kā arī telpas reģionālo metodisko centru attīstībai. Par to ceturtdien, 27. aprīlī, tika informēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti.

E.Aldermane: Izglītības ministrija ir pazeminājusi Rīgas skolu rezultātus centralizētajos eksāmenos

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā ceturtdien, 27. aprīlī, izvērsās diskusiju par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtītā pētījuma, kurā analizēti Rīgas skolu centralizēto eksāmenu rezultāti, datiem.

RTU studentu modes skatē uzvar radošums un kvalitāte

2017. gada 27. aprīlī – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) topošo apģērba dizaineru tērpu skatē «Ķīpsalas pavasaris 2017», kas 26. aprīlī notika RTU Dizaina centrā Ķīpsalā, triumfēja studentu radošums un darba kvalitāte.

Eiropas Komisijas pārstāvis no Briseles Uldis Šalajevs vadīs simulācijas spēli par Eiropas nākotni

Vidzeme, Madonas novads: Uldis Šalajevs (34, Vidzemnieks), kurš Eiropas Savienības (ES) institūcijās Briselē strādā kopš 2009.gada un pašreiz - Eiropas Komisijā (EK), sniegs bezmaksas vieslekcijas š.g. 2.maijā Madonā un savā dzimtajā skolā - Ļaudonā. Seminārs būs par tikko Komisijas publicēto Balto grāmatu par Eiropas nākotni 27 ES valstu vidū, kā arī par to, kā tiek pieņemti ES pilsoņu interesēs lēmumi dažādās ES institūcijās. Ar simulācijas spēles "Eiropas nākotne. Kāda ir Latvijas turpmāka loma ES?" palīdzību, novadnieks ļaus spēles dalībniekiem iejusties ne tikai Latvijas iestāžu vadītāju, bet arī dažādu ES institūciju augsta ranga pārstāvju lomās. Spēlē jaunieši pārstāvēs Eiropas Komisijas, Parlamenta, ES Padomes, Eiropas Centrālā bankas, ES Tiesas tiesnešu un Eiropas Investīciju bankas vadītāju viedokļus, pieņemot nozīmīgus lēmumus par Eiropas nākotni. Ļaudonietis U.Šalajevs vadīs nodarbības jauniešiem Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā (Skolas ielā 1) un Madonas pilsētas 2.vidusskolā (Skolas ielā 10).
grāmatvedības pakalpojumi  apdrošināšana  lētas aviobiļetes  santehniķis  metāla jumti