Rīgas dome sniedz atbalstu jaunietim, kurš vairākus gadus dzīvojis psihoneiroloģiskajā slimnīcā


rīgas domes labklājības departaments
Otrdien, 21. maijā, Rīgas domes Labklājības departaments Sociālo jautājumu komitejas sēdes slēgtajā daļā informēja domes deputātus par to, kādu atbalstu pašvaldība patlaban sniedz jaunietim, kurš vairākus gadus dzīvojis psihoneiroloģiskajā slimnīcā un par kura gadījumu iepriekš plaši vēstījuši mediji.

Departaments informēja, ka jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas ir saņēmis gan valsts sociālās aprūpes centra pakalpojumu, gan kopš 2013. gada saņēma grupu dzīvokļa pakalpojumu Rīgas pašvaldībā. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvoklī personas ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā speciālistu uzraudzībā apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

No 2018. gada beigām jaunietis ar pašvaldības atbalstu īrē labiekārtotu divu istabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā tuvu Rīgas centram, kā arī saņem asistenta atbalstu individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros. Šo pakalpojumu kompleksu īsteno pieredzējusi nevalstiskā organizācija, kurai par šo darbu pašvaldība maksā ap 600 eiro mēnesī. Tāpat arī Rīgas Sociālais dienests sadarbojas ar pakalpojuma sniedzēju, lai atbilstoši situācijai sniegtu jaunietim konsultācijas, nodarbības un citas aktivitātes, ņemot vērā viņa vajadzības.

Jaunietim ir prasmes, kas ļauj dzīvot ārpus grupu dzīvokļa, jaunietis ir pierādījis spēju dzīvot neatkarīgi un patstāvīgi, iekļauties sabiedrībā, integrēties izglītības sistēmā un darba tirgū (regulāri strādā algotu darbu), kas ir arī viens no deinstitucionalizācijas procesa mērķiem.

“Pašvaldība ir nodrošinājusi sociālos pakalpojumus un atbalstu jaunietim un turpinās nodrošināt nepieciešamo atbalstu, tai skaitā individuālo sociālās rehabilitācijas programmu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams,” uzsvēra Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, prof. Baiba Rozentāle.

Papildu Labklājības departaments informēja deputātus, ka šobrīd notiek izvērtēšanas komisijas darbs saistībā ar raidījumā “De facto” minēto situāciju, kas notikusi pirms 10 - 20 gadiem. Komisija ir pieprasījusi arhīva dokumentus un veic tā laika notikumu izpēti krīzes centrā “Marsa gatve” un Rīgas Sociālajā dienestā.

Komisijas ietvaros notiek arī starpinstitucionāla sadarbība par sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību. Konstruktīvs darbs notiek arī ar Labklājības ministriju. Kad tiks pabeigta situācijas izvērtēšana un komisijas darbs noslēgsies, tad par pārbaudes rezultātiem tiks informēti gan Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti, gan plašāka sabiedrība.

Tostarp arī Rīgas bāriņtiesa ir izveidojusi komisiju Rīgas bāriņtiesas amatpersonu un līgumdarbinieku veikto darbību izvērtēšanai. Komisijas ietvaros tiks apzināts notikušais saistībā ar tolaik pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī vērtēts, vai patlaban novērsti visi apstākļi, lai šāda situācija vairs nebūtu iespējama. Par komisijas darbā noskaidroto Labklājības ministrija tiks informēta līdz 30. jūnijam.

 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums