Ziņas | Latvija | Ģimene, labklājība


BURTU darbnīca BĒRNIEM UN VECĀKIEM

23. martā plkst. 11.00 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem ir aicināti uz Burtu darbnīcu Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Uzticības tālrunis 116111 akcijas laikā sniegs palīdzību mobingā cietušajiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 18. līdz 24. martam rīko informatīvo akciju "Es izvēlos runāt!", lai sniegtu atbalstu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb mobingu un palīdzētu tās atpazīšanā un seku mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem tiks sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā arī nepieciešamā informācija.

Iedzīvotāji ar kvalitatīviem lauksaimniecības produktiem saista Latviju, Zviedriju, Lietuvu; ar nekvalitatīviem – Poliju

Latvijas Olu ražotāju asociācijas veiktajā aptaujā par cilvēku zināšanām attiecībā uz olu marķējumiem tika noskaidrots, ka 69% iedzīvotāju ir svarīgi, ka ikdienā lietotie pārtikas produkti atbilst Eiropas Savienības nodrošinātajiem kvalitātes standartiem. Uzticība pārbaudītai kvalitātes kontrolei atspoguļojas faktā, ka ar ļoti kvalitatīviem lauksaimniecības produktiem (olas, piens, gaļa) iedzīvotāji asociē tādas valstis kā Latvija, Zviedrija, Lietuva, kā arī Norvēģija, savukārt kā ļoti nekvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražotājvalstis visbiežāk tiek norādītas Polija, Ukraina un ASV.

Būtiski veicināt bērnu drošību spēļu laukumos

Preču un pakalpojumu drošuma likumā noteiktas vispārīgās drošuma prasības, kas ir attiecināmas arī uz bērnu spēļu laukumiem. Bērnu spēļu laukumu un tajos esošo iekārtu uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kas pēdējo gadu laikā veiktajās pārbaudēs KONSTATĒJIS NEATBILSTĪBAS VISOS PĀRBAUDĪTAJOS SPĒĻU LAUKUMOS. Ik gadu dzirdēts par cietušiem bērniem drošuma prasībām neatbilstošu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu lietošanas dēļ.

LM izstrādājusi plānu pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam

Vides pieejamība sevī ietver daudz vairāk nekā tikai fizisku šķēršļu likvidēšanu – tā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz iespēju sazināties ar cilvēkiem, nodrošina pieeju ikdienai, darbam un arī dzīvībai nepieciešamiem pakalpojumiem. Jo pieejamāka vide, jo lielāka iespēja cilvēkam būt patstāvīgam, neatkarīgam un kvalitatīvi pavadīt laiku ārpus mājas.

Ģimenes ar bērniem aicinātas uz bērnu rītiem kinoteātrī "Splendid Palace"

Ņemot vērā mazo skatītāju lielo atsaucību, kinoteātris "Splendid Palace" turpina priecēt pašus jaunākos skatītājus, piedāvājot sestdienu rītos īpašus seansus bērniem.

VBTAI rīko eseju konkurss skolēniem "Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem"

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu skolēniem "Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem". Konkursa gaitā skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja formulēt un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams.

2018. gadā mājokļa izdevumi vidēji 150 eiro mēnesī

2018. gadā mājokļa uzturēšanas izdevumi Latvijā bija vidēji 150 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecību. Gada laikā mājokļa izdevumi pieauga par 8,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Mājsaimniecības mājokļa uzturēšanai pērn vidēji tērēja 13,4 % no ienākumiem.

Plānots pilnveidot vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību

Aprēķinot atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību, mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu plānots noteikt no cilvēka apdrošināšanas iemaksu algas par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas. Šo grozījumu mērķis ir pēc iespējas nodrošināt cilvēka zaudētajiem ienākumiem atbilstošu sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēru. Līdz šim tika ņemts vērā 12 mēnešu periods, to beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Ar 1. jūliju plānots lielāks atbalsts adoptētājiem un cilvēkiem ar invaliditāti

Lai veicinātu "sistēmas bērnu" adopciju, viņu iespējas augt ģimenē, ar š.g. 1. jūliju paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem – bērna adopcijas pabalstu par katru adoptēto bērnu, kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē, līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Plānotais pabalsta apmērs ir minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., 107,50 EUR mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem un 129 EUR mēnesī par bērnu no 7 līdz 18 gadiem. Tāpat adoptētājiem saglabājas vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju 1422,87 EUR apmērā.

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli