Zanda Kalniņa-Lukaševica: ES budžets ārējās darbības nodrošināšanai ir līdzeklis stabilitātes, attīstības un drošības...


foto;Ārlietu ministrija
Zanda Kalniņa-Lukaševica: ES budžets ārējās darbības nodrošināšanai ir līdzeklis stabilitātes, attīstības un drošības veicināšanai


2018. gada 14. septembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē Briselē. Galvenā uzmanība sanāksmē tika pievērsta nākamā perioda ES daudzgadu budžeta izstrādei un paredzētajām izmaiņām ES ārējās darbības un ES Kaimiņattiecību politikas finansēšanā.

Diskusijā par priekšlikumu ES budžetam 2021.-2027. gadam un finanšu instrumentiem ES ārējās darbības nodrošināšanai, Z. Kalniņa-Lukaševica atkārtoti uzsvēra, ka ir jārod risinājums, lai visām ieinteresētajām pusēm būtu vienlīdzīgas iespējas iesaistīties programmu īstenošanā. Šis jautājums ir būtisks mazajām dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pašvaldībām un privātajam sektoram: “Latvijai ir būtiski dalīties ar savu pieredzi un ekspertīzi, ko pozitīvi novērtējušas mūsu partnervalstis. Regulas projektā nepieciešams iestrādāt tādus principus un kritērijus, kas neradītu šķēršļus mazo ieviesēju iespējām piedalīties politiku īstenošanā.”

Z. Kalniņa-Lukaševica vēlreiz atzīmēja, ka ir svarīgi saglabāt atsevišķu un atbilstoši finansētu Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu, kas būtu skaidrs signāls ES kaimiņpolitikas atbalstam. “ES budžets ārējās darbības nodrošināšanai ir līdzeklis stabilitātes, attīstības un drošības veicināšanai,” uzsvēra Z. Kalniņa-Lukaševica, atgādinot, ka mūsu pašu interesēs ir drošība un izaugsme kaimiņu reģionos.

Apspriežamo jautājumu lokā bija arī ES sadarbība ar Āfriku. 2018. gada jūnija Eiropadomes secinājumos noteikts, ka migrācijas problēmas risināšanai nepieciešama partnerība ar Āfriku ar mērķi panākt būtisku Āfrikas kontinenta socioekonomisko pārveidi.

ES dalībvalstu pārstāvji tika informēti par pilotprojektiem, kas kopš 2017. gada nogales tiek īstenoti sešās ieilgušo krīžu skartajās valstīs – Čadā, Irākā, Mjanmā, Nigērijā, Sudānā un Ugandā –, lai paplašinātu humānās palīdzības un attīstības sadarbības sasaistes praktisko ieviešanu. Lai gan progress katrā valstī ir atšķirīgs, sākotnējie rezultāti ļauj secināt, ka humānās un attīstības palīdzības sasaiste būtiski sekmē informācijas apmaiņu un donoru darbību koordināciju.

Informācijai

Izmantojot Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu, Eiropas Savienība atbalsta dienvidu un austrumu kaimiņu (kopā 16 valstis) ekonomiskās un politiskās reformas, tādējādi veicinot mieru reģionā, tā stabilitāti un ekonomisko izaugsmi. Latvijai īpaši svarīga ir ES sadarbība ar austrumu kaimiņiem, tostarp Ukrainu, Moldovu, Gruziju. 

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums