SPRK lemj par labu lietotājam – uzdod AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" noslēgt līgumu ar lietotāju par ūdenssaimniecīb

SPRK lemj par labu lietotājam – uzdod AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" noslēgt līgumu ar lietotāju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pieņēmusi lēmumu par labu lietotājam – privātpersonai strīdā ar AS "Mārupes komunālie pakalpojumi". Domstarpības bija saistībā ar saņemto atteikumu līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pērn bija atteikusies slēgt līgumu ar privātpersonu, pieprasot vispirms samaksāt kompensāciju par pārkāpumu, ko veicis iepriekšējais nekustamā īpašuma īpašnieks. Pārkāpums komersanta izpratnē bijis saistīts ar patvaļīga pieslēguma ierīkošanu, neievērojot būvniecības normatīvajos aktos noteiktās prasības. Saņemot atteikumu, privātpersona ar iesniegumu 2019. gada septembrī vērsās SPRK, lūdzot iesaistīties un izvērtēt komersanta rīcību.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, SPRK secināja, ka nekustamā īpašuma un tajā esošā pieslēguma būvniecība bijusi atbilstoša regulējumam. To apliecina 2007. gada būvvaldes akts par nekustamā īpašuma un tajā esošo inženierkomunikāciju pieņemšanu ekspluatācijā. Līdz ar to AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” rīcība par kompensācijas pieprasīšanu šajā gadījumā ir bijusi nepamatota. Tā rezultātā SPRK ar lēmumu noteica komersantam veikt nepieciešamās darbības, lai noslēgtu līgumu ar lietotāju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajam īpašumam.

“SPRK viens no uzdevumiem ir būt arī par ārpustiesas strīdu risinātāju, pie kura var vērsties kā fiziskas, tā arī juridiskas personas par domstarpībām ar SPRK regulēto sabiedrisko pakalpojumu komersantiem. Visbiežāk izskatām strīdus par atteikumu noslēgt līgumu pakalpojuma nodrošināšanai vai par tā pārtraukšanu, kā arī par pakalpojuma norēķiniem un tarifiem, kas lietotājiem piemēroti nepareizi,” norāda SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

SPRK izskata strīdus saistībā ar tās regulētajiem komersantiem sabiedrisko pakalpojumu nozarēs – enerģētika (elektroenerģija, siltumenerģija un dabasgāzes apgāde), ūdenssaimniecība, elektroniskie sakari, pasts un sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos.

 

Ar SPRK regulētajiem komersantiem iespējams iepazīties mājaslapā publicētajā komersantu reģistrā katrā nozarē:   Enerģētikas ,   Ūdenssaimniecības ,   Elektronisko sakaru ,   Pasta   un  Atkritumu apglabāšana poligonos .

 

Par strīdu izskatīšanas ierosināšanu lietotāji ir aicināti vērsties SPRK, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz sprk@sprk.gov.lv, vai, izmantojot portālu www.latvija.lv, kā arī – pa pastu uz Ūnijas iela 45, LV – 1039, Rīga.  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbumi