Finanšu ministrijas eksperti Moldovā dalās pieredzē iekšējā audita veikšanā

No 30. septembra līdz 11. oktobrim Finanšu ministrijas (FM) auditori dalās pieredzē ar Moldovas kolēģiem iekšējā audita veikšanā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomā. Pieredzes apmaiņa notiek projekta "Efektīva iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita turpmāka attīstība Moldovas Republikā" ietvaros.

Lai stiprinātu Moldovas Republikas valsts pārvaldes iekšējo auditoru kapacitāti, projekta laikā FM audita eksperti sniedz informāciju par izstrādāto metodiku un praktiskus piemērus IKT pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanā, tajā skaitā par IKT pārvaldības organizēšanu, IKT resursu plānošanu, ieviešanu, uzturēšanu un optimizēšanu, kā arī informācijas sistēmu drošības uzlabošanu.

Ņemot vērā, ka valsts pārvalde, sabiedrība un valsts ekonomika kopumā ir atkarīga no iespējām un pakalpojumiem, ko sniedz IKT, valsts iegulda ievērojamus finanšu resursus informācijas sistēmu izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā. Arvien vairāk tiek izstrādātas jaunas valsts informācijas sistēmas, lai pildītu valsts pārvaldes funkcijas un palīdzētu efektīvāk sasniegt mērķus un sabiedrības intereses. Ir jānodrošina šo sistēmu efektīva izmantošana un atbilstība valsts pārvaldes iestāžu mērķiem un sabiedrības interesēm, ko sekmē Iekšējās kontroles sistēma.

Nepieciešamība stiprināt Moldovas Republikas valsts pārvaldes iekšējo auditoru kapacitāti IKT pārvaldības auditu veikšanā saistīta ar nepietiekamu pieredzi šādu auditu veikšanā. Vienlaikus IKT pārvaldības process ietver būtiskus riskus.

Projekta eksperti diskusiju un praktisko apmācību ietvaros iepazīstina Moldovas valsts pārvaldes iekšējos auditorus ar izstrādātajām vadlīnijām IKT pārvaldības iekšējā audita veikšanai, tai skaitā audita programmu, kritērijiem un pārbaudes lapām.

Stipra iekšējās kontroles sistēma ir svarīgs priekšnosacījums sakārtotai finanšu un kontroles pārvaldībai jebkurā organizācijā un preventīvs pasākums korupcijas risku mazināšanai. Iekšējā audita funkcijas sniedz būtisku lomu iestādes iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanā un veicina esošo vai papildus kontroļu pilnveidošanu iestādē.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2019. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

FINANŠU MINISTRIJA
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums