Amerikas Tirdzniecības palātai jauna valde


ATPL valde 2019 public. foto
Rīga, 2019. gada 22. marts
Vakar 21.martā Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) noturēja 26. gadskārtējo biedru pilnsapulci, kurā atskatījās uz organizācijas sasniegumiem aizvadītajā gadā un ievēlēja četrus valdes locekļus. Uz divu gadu termiņu ievēlēti sekojoši pārstāvji:

 • Zinta Jansons, Ellex Klavins partnere;

 • Roberts Melbārdis, Encompass Digital Media izpilddirektors un operacionālais vadītājs;

 • Pauls Miklaševičs, individuālais biedrs;

 • Ieva Rācenāja, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore.

ATPL valdē darbu turpina Liene Dubava, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Renāte Strazdiņa, Džordžs Miu (George Miu) un Līga Smildziņa-Bērtulsone.

Līdzšinējais ATPL valdes priekšsēdētājs, AECOM Baltijas reģiona direktors Arnis Kākulis, beidzoties savam amata termiņam, nolika pilnvaras un neturpinās darbu valdē. Viņš ieņēma valdes locekļa amatu (2013-2019), prezidenta un valdes priekšsēdētāja amatu (2015-2017 un 2018-2019), kā arī viceprezidenta amatu (2014-2015 un 2016-2017). Tāpat beidzoties savam amata termiņam, darbu valdē neturpinās ATPL individuālais biedrs Jānis Meija. Biedri sirsnīgi pateicās abiem valdes locekļiem par ieguldīto darbu.

26.martā ATPL valde sanāks, lai ievēlētu jaunas amatpersonas.

26. gadskārtējo biedru pilnsapulci atklāja ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa Petita  (Nancy Bikoff Pettit), kura atzinīgi novērtēja ilggadējo un veiksmīgo sadarbību starp ASV vēstniecību un Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā, kā arī norādīja uz turpmākajiem sadarbības virzieniem. Saskaņā ar vēstnieces teikto: „Jūs esat vieni no pirmajiem centienos stiprināt ekonomiku, iesaistīt savu valdību kritiskās reformās un veicināt transatlantiskās attiecības, padarot mūsu abu valstis stiprākas un labākas.”

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs savā runā ATPL 26. gadskārtējā kopsapulcē uzsvēra Latvijas un ASV divpusējo attiecību nozīmi. Viņš teica: „Pašlaik mums ir veiksmīgākā sadarbība drošības jomā, kāda līdz šim bijusi, ietverot mūsu drošības programmu finansēšanu un militāro spēju paaugstināšanu. Attiecībā uz ekonomisko sadarbību ir ielikts labs pamats, taču ir arī neierobežotas attīstības iespējas.”

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā prezidents Arnis Kākulis sniedza atskaiti par organizācijas sasniegumiem aizvadītajā gadā. Viņš iepazīstināja biedrus ar ATPL jauno vīziju. Tajā teikts: “ATPL ir pārmaiņu virzītājs, veicinot ilgstpējīgu un caurskatāmu uzņēmējdarbības vidi. Latvija ir uzticams Amerikas un starptautiskā biznesa galamēķis.” Viņš arī iepazīstināja biedrus ar nākamā gada mērķiem. Par nākamā gada prioritātēm tika izvirzīta transatlantiskās sadarbības veicināšana, starptautisku talantu piesaiste – Latvija kā karjeras galamērķis, kā arī investīciju un uzņēmējdarbības vides uzlabošana.

2019.-2020. gadā Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā valdes sastāvs ir sekojošs:

 • Liene Dubava, Biržas Nasdaq Riga valdes locekle, Baltijas biržas emitentu pakalpojumu daļas vadītāja;

 • Zinta Jansons, Ellex Klavins partnere;

 • Ingrīda Kariņa-Bērziņa, COBALT partnere;

 • Roberts Melbārdis, Encompass Digital Media izpilddirektors un operacionālais vadītājs;

 • Pauls Miklaševičs, individuālais biedrs;

 • Džordžs Miu (George Miu), Radisson Blu Elizabete un Radisson Blu Rīdzene ģenerāldirektors;

 • Ieva Rācenāja, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore;

 • Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā;

 • Līga Smildziņa-Bērtulsone, ATPL izpilddirektore.

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot vairāk nekā 150 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Palātas mērķi sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība. Papildu informācija: www.amcham.lv.

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli