LTRK ar J.Pūci pārrunā administratīvi teritoriālās reformas norisi


public. foto
Pirmdien, 18.martā, Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) padomes locekļi tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci (AP!) un pārrunāja administratīvi teritoriālās reformas (ATR) turpināšanas gaitu un uzklausīja uzņēmēju ierosinājumus. Kopumā viedokļi par ATR ministram un uzņēmējiem sakrita, vienojoties par turpmāku sadarbību jautājumu risināšanā.

VARAM sagatavotais likumprojekts “Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums” paredz turpināt 1998.gadā iesākto reformu, lai līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2021.gadā, izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas vietējās pašvaldības, kas nodrošina likumos tām noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, sniedzot iedzīvotājiem labus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.


public. foto

J. Pūce uzsvēra, ka bez spēcīgiem attīstības centriem nav līdzsvarotas reģionālās attīstības, savukārt bez infrastruktūras nav privāto investīciju un konkurētspējīga atalgojuma. Pašreiz nevienlīdzība pašvaldību starpā ir ievērojama, piemēram, administratīvās izmaksas vien pašvaldībās svārstās no 50-200 eiro uz vienu iedzīvotāju (tikai 28 pašvaldībās tās ir mazāk nekā 7% no pašvaldības budžeta). No pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācijas saņem 104 no 119 pašvaldībām. Tikai 57 pašvaldības spēj nodrošināt ar darbavietām vairāk nekā 40% tās darbspējas vecuma iedzīvotāju. Vien 46 pašvaldībām ir iespēja veikt investīcijas viena miljona eiro apjomā, savukārt tikai 62 pašvaldībās notiek biznesa ideju konkursi vai tās spēj piedāvāt grantus uzņēmējdarbībai. Šie ir tikai daži skaitļi, kas apliecina lielo nevienlīdzību, bet pašvaldību reforma ir līdzeklis, kā šo netaisnību izbeigt, lai gan vietējie iedzīvotāji, gan uzņēmēji saņemtu līdzvērtīgus pakalpojumus un iespējas.

LTRK uzsvēra, ka ATR ietvaros viens no galvenajiem uzdevumiem ir būtiski mazināt Pašvaldību izlīdzināšanas fonda ietekmi, mainot gan pašreizējos pašvaldību finansēšanas principus, gan radot citus instrumentus ienākumu piesaistei, gan ceļot izdevumu un funkciju efektivitāti.

LTRK padomes locekļi pauda, ka biedrības mērķis ir panākt, ka pašvaldības ir motivētas noturēt esošos uzņēmumus un piesaistīt jaunu biznesu, radot motivācijas sistēmu, kurā uzņēmējdarbības nodokļu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksa tiktu sasaistīta ar pašvaldības budžeta ienākumiem pēc citiem kritērijiem nekā tas ir pašreiz, lai tie novadi, kas sadarbojas un atbalsta biznesu, būtu ieguvēji.

Uzņēmēji arī norādīja, ka ATR ietvaros nepieciešams realizēt arī citas reformas, kur radušās problēmas saistībā ar līdzšinējo reģionālo dalījumu - imigrāciju, ceļu tīklu un transporta sistēmu, vispārējās un profesionālās izglītības tīklu - tādēļ būtiski būs arī nākamie reformas etapi pēc tam, kad tiks izveidotas jaunās teritorijas, iesaistot diskusijās citas atbildīgās ministrijas.

Pēdējo mēnešu laikā LTRK organizēja vairākas diskusijas reģionos, tostarp Bauskā, Saldū, Jēkabpilī, Valmierā un Rēzeknē, lai kopā ar pašvaldībām un uzņēmējiem runātu par ATR mērķiem un ietekmi. Jau 5.aprīlī Jelgavā tiek rīkots forums, kur aicināti piedalīties gan pašvaldību vadītāji, gan biznesa pārstāvji un politikas veidotāji, lai vienotos par turpmākajiem soļiem un darbiem ATR ietvaros.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 individuāli biedri un vairāk nekā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2017.gadā pārsniedza 14,8 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli