EM 10 OIK vēja staciju atļauju izsniegšana ir bijusi likumīga

Ņemot vērā šodien publiski izskanējušos apgalvojumus par, iespējams, pretlikumīgi izsniegtajām atļaujām desmit vēja elektrostacijām jaunu jaudu ieviešanai obligātā iepirkuma komponentes sistēmas ietvaros, Ekonomikas ministrija skaidro sekojošo.

Ekonomikas ministrija saņēma 2009. gada 3. un 16. februārī desmit komersantu - SIA "W.e.s.10", SIA "W.e.s.11", SIA "W.e.s.13", SIA "W.e.s.12", SIA "W.e.s.5", SIA "W.e.s.6", SIA "W.e.s.1", SIA "W.e.s.7", SIA "W.e.s.8" un SIA "W.e.s.9" pieteikumus tiesību iegūšanai vēja elektrostacijā saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 24. jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”.

Pārbaudot iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajam regulējumam, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumu Nr. 198 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 60. punktu, 2009. gada 24. martā Ekonomikas ministrija lēma par tiesību piešķiršanu komersantam pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Minētais Ministru kabineta noteikumu punkts paredz, ka iesniegumus par tiesību piešķiršanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ministrija izskata atbilstoši kārtībai, ko noteica spēku zaudējušie noteikumi (2007.gada MK noteikumi Nr. 503).

Līdz ar to secināms, ka Ekonomikas ministrija minētajā gadījumā nav rīkojusies pretlikumīgi vai pārkāpusi normatīvā regulējuma prasības.

Vienlaikus vēlamies norādīt, ka pēc analoģiska principa šobrīd Ekonomikas ministrija izskata un Ministru kabinets lemj par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanu komersantiem pēc atbalstāmo investīciju projektu īstenošanas. Kā zināms šo pieteikumu pieņemšana noslēdzās 2017. gada 31. decembrī. Attiecīgi, saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” Ministru kabinets lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu vai atteikumu pieņem 12 mēnešu laikā no dienas, kad atbalstāmo investīciju projekts ir saņemts Ekonomikas ministrijā. Tāds pats termiņš projektu izvērtēšanai un iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā ir paredzēts arī Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumos. 

Ekonomikas ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli