Būvniecība un iepirkumi – KNAB izglītošanas prioritātes 2017.gadā


knab
No 88 Latvijā esošajām būvvaldēm 55 būvvalžu amatpersonas un darbinieki (kopumā 148 personas) papildinājuši savas zināšanas 2017.gada Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) organizētajos izglītošanas semināros.

Lai sniegtu vienotu izpratni un zināšanas par interešu konflikta novēršanas un publiskās pārvaldes ētikas jautājumiem, būvniecības jomā nodarbināto valsts amatpersonu izglītošanai KNAB pievērsis īpašu uzmanību. KNAB lektori izstrādājuši un iekļāvuši semināru saturā jautājumus un problemātiku, ar ko ikdienas darbā saskaras tieši būvniecības amatpersonas, tostarp būvvalžu un Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonas.

Augstam korupcijas riskam ir pakļautas arī pašvaldību amatpersonas, kuras ir tiesīgas rīkoties ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un resursiem, tai skaitā, pieņemot lēmumus publisko iepirkumu komisijās. Tāpēc kā viena no KNAB izglītošanas mērķauditorijām ir pašvaldību amatpersonas. No 2017. gadā 118  KNAB organizētajiem semināriem, kopumā aptverot 5307 personu lielu auditoriju, 1238 bija pašvaldībās strādājošas valsts amatpersonas un darbinieki.

KNAB ieskatā viens no efektīvākajiem preventīvajiem pasākumiem, lai  mazinātu likumpārkāpumu skaitu, ko veic valsts amatpersonas, pildot amata pienākumus, ir atbildīgo amatpersonu zināšanu līmeņa paaugstināšana, vienlaikus veicinot izpratni par pretkorupcijas pasākumu vietu un nozīmi tiesiskas valsts attīstībā.

KNAB veikto ieguldījumu izglītošanas pasākumu satura pielāgošanā konkrētās auditorijas vajadzībām atzinīgi novērtē semināru dalībnieki. To apliecina arvien pieaugošais pieprasījums no valsts un pašvaldību institūcijām pēc KNAB pārstāvju vadītajiem izglītošanas semināriem.

Interaktīva informācija par KNAB rīkotajiem izglītošanas pasākumiem (norises vietas un institūcijas) redzama šeit: https://www.knab.gov.lv/lv/education/

KNAB
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  vannu restaurācija