Pašnodarbinātajiem līdz 15. janvārim jāveic sociālās iemaksas


foto;plz.lv
Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka par 2017.gada 4.ceturksni fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem vēl saskaņā ar 2017.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (obligātās iemaksas). Tas nozīmē, ka līdz šī gada 15.janvārim visām fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākums no saimnieciskās darbības mēnesī ir vismaz 380 euro, ir jāmaksā obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nedrīkst būt mazāka par 380 euro mēnesī.

Līdz 2018. gada 15. janvārim pašnodarbinātajām personām ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām 2017.gada 4.ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā pie obligāto iemaksu dokumentiem.

Pašnodarbinātā ziņojumu iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas veic par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem). Ja obligātās iemaksas par attiecīgo pārskata ceturksni neveic, pašnodarbinātā ziņojumu par šo ceturksni neiesniedz.

Kā aprēķināt un veikt obligātās iemaksas?

Pašnodarbinātie obligāto iemaksu objekta noteikšanas vajadzībām ienākumu, no kura veicamas obligātās iemaksas, nosaka kā konkrētā mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

Obligāto iemaksu apmēru aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam.

2017.gadā minimālā mēneša darba alga bija 380 euro, tādējādi pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs 2017.gadam bija 4560 euro (380 euro x 12 mēneši). Savukārt obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs mēnesim - 380 euro.

Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto iemaksu likme 2017.gadā bija 31,13% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), tad obligāto iemaksu likme 2017.gadā bija 29,25% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, tad obligāto iemaksu likme 2017.gadā bija 26,38% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Saimnieciskās darbības veicējs par 2017.gada 4.ceturksni neveic obligātās iemaksas, ja tas ir: 

  • zemnieku (zvejnieka) saimniecības  īpašnieks:

- kura uzņēmumā ir iecelts pārvaldnieks un īpašnieks nenodarbojas ar uzņēmuma vadību;

- kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; 

- kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un kuram ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

  • fiziskā persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un:

- ir sasniegusi pensijas vecumu;

- kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;

- kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;

- kurai nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikā;

  • fiziskā persona, kura gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un:

- ir sasniegusi pensijas vecumu;

- kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;

- kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām iemaksām pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” un metodiskajā materiālā “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, kas pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/ Informatīvie un metodiskie materiāli/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana noteiktām nodokļu maksātāju kategorijām”

Izmaiņas nodokļu reformas ietvaros

Galvenās izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem ir saistītas ar to, kā tiks aprēķināts ienākums, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Kā mani ietekmēs nodokļu reforma/Es esmu privātpersona”; sadaļā “Aktualitātes/VID semināru materiāli” pieejamas arī VID semināru prezentācijas un video ieraksti. Informācija par nodokļu reformu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā un Saeimas mājaslapā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti”. 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  vannu restaurācija