Valdība atbalsta valsts pārvaldes personālvadības platformas projekta īstenošanu

Tā kā personālvadības procesu nodrošināšanai valsts pārvaldē šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantotas IKT piedāvātās iespējas, kā rezultātā tiek patērēti resursi un netiek iegūta pilnīga informācija par nodarbināto kompetencēm, plānots izveidot Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu (CIVIS).

Personāla vadības platformas projekta mērķis ir modernizēt, padarīt efektīvāku un nodrošināt sekmīgu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu.

Projekta īstenošanai otrdien, 12. septembrī, saņemts Ministru kabineta atbalsts. Pēc platformas izstrādāšanas tajā tiks īstenota darbinieku atlīdzības vadība un analīze, darba rezultātu novērtējumu un talantu vadība, augstākā līmeņa vadītāju atlase un attīstība, vakanču pārvaldība, darbalaika uzskaite un citas cilvēkresursu vadīšanai būtiskas norises.

CIVIS aptvers visas tiešās valsts pārvaldes iestādes, taču uz pastarpinātās pārvaldes iestādēm attieksies tikai atlīdzības vadības un analīzes process.

Kā skaidro Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas projekta vadītājs Gints Rasa, šobrīd būtiskākās problēmas valsts pārvaldes personālvadībā ir datu par cilvēkresursiem sadrumstalotība un dublēšanās dažādās informācijas sistēmās, kas apgrūtina to salīdzināšanu un analīzi, kā arī pastāv regulārs datu trūkums, kas ir nepieciešams cilvēkresursu politikas plānošanai un īstenošanai. “Šāda situācija noved pie tā, ka atsevišķi procesi netiek vadīti centralizētā līmenī, piemēram, pēctecības plānošana, talantu vadība, mobilitāte.”

Projekta ietvaros izveidotā informācijas sistēma būs pirmais posms valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu automatizācijas nodrošināšanā. Līdz ar to pie CIVIS izveides tiks ņemts vērā tas, lai informācijas sistēma nodrošinātu iespēju to perspektīvā paplašināt, iekļaujot arvien jaunus personāla vadības procesus, piemēram, personāla lietvedību.

Projekta kopējais finansējums ir 2 miljoni eiro, t.sk. 85 % jeb 1,7 miljoni eiro tiks piesaistīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Valsts kanceleja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana