VARAM INTERREG EIROPA starpreģionu sadarbības programmas projekta SKILLS+ ietvaros veicinās uzņēmēju izpratni ...

VARAM INTERREG EIROPA starpreģionu sadarbības programmas projekta SKILLS+ ietvaros veicinās uzņēmēju izpratni par IKT rīku integrēšanas nozīmību uzņēmējdarbībā.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2017.gada 21.martā organizē kapacitātes paaugstināšanas semināru mazajiem un vidējiem uzņēmumiem "Atbalsts pārmaiņu vadībai uzņēmumos" (turpmāk – seminārs). Semināra darba valoda – angļu un to varēs vērot tiešraidē VARAM un Latvijas Universitātes mājas lapā.

Seminārs tiek organizēts INTERREG EIROPA starpreģionu sadarbības programmas SKILLS+ projekta (turpmāk – SKILLS+) ietvaros, sadarbībā ar projekta partneri - Latvijas Universitāti. Šis būs jau trešais kapacitātes celšanas seminārs SKILLS+ projekta ietvaros.

Pasākumā visu projekta partneru un iesaistīto pušu (Stakeholders) pārstāvji dalīsies ar labo praksi un savu pieredzi par pārmaiņu vadības procesu atbalstu MVU informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT) rīku integrēšanā un pielietošanā uzņēmējdarbībā. 

Ar Latvijas situāciju atbalsta politikas jomā MVU par e-pārvaldes un e-pakalpojumu lomu MVU konkurētspējas veicināšanā partnerus iepazīstinās VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jomā Edmunds Beļskis. Par digitalizācijas ietekmi uz kopējo ekonomiku stāstīs Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Dr. Signe Bāliņa. Savukārt par aktuāliem pārmaiņu vadības procesiem MVU un izaicinājumiem, informēs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valdes locekle Katrīna Zariņa.

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar partneru identificētajiem labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan partnervalstīs – Čehijas Republikā, Vācijā, Bulgārijā. Tā piemēram, dalībnieki varēs uzzināt par mācību rīkiem e-prasmju apguvei MVU, Valsts klientu apkalpošanas centru sniegtajām iespējām MVU atbalstam e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī IKT rīku pielietošanā. Tāpat dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar  inovatīvu pakalpojumu piedāvājumu MVU, t.sk. lauksaimniekiem.

Lai izprastu un pārliecinātos, ka digitālo instrumentu integrēšana, e-pakalpojumu izmantošana uzņēmējdarbībā, kā arī sekmīgas e-prasmes, sniedz iespēju konkurētspējai un darbības kvalitātes paaugstināšanai, semināra noslēgumā ir ar savām zināšanām un pieredzi dalīsies Latvijas uzņēmēji.

Pēc semināra partneri būs iepazinuši visu partnervalstu labās prakses un varēs izmantot tās izstrādājot Rīcības plānus, cenšoties integrēt labākās, inovatīvākās, kā arī vieglāk integrējamās  idejas, optimizējot savās valstīs politikas  MVU atbalstam.

VARAM piedalās SKILLS+ projektā kā projekta partneris kopš 2016.gada. Tā mērķis veicināt IKT izmantošanu mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU) reģionos, kā arī valsts iestāžu darbā un konkurētspējas uzlabošanā. 

Projekts tiks īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds INTERREG EUROPE programmas ietvaros. Projekta pirmā - izstrādes fāze ilgs 3 gadus (04/2016-03/2019) bet otrā - ieviešanas fāze ilgs 2 gadus (04/2019- 03/2021).

Projektā kopā iesaistīti 12 partneri no 11 valstīm/reģioniem un tā vadošais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Lai nodrošinātu sekmīgu šī projekta īstenošanu mūsu valstī, ir izveidota Latvijas iesaistīto pušu darba grupa. Tajā piedalās pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām, asociācijām, mācību iestādēm un Latvijas plānošanas reģioniem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi