LTRK diskutē par Moneyval rekomendāciju ieviešanu

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Nacionālās stratēģijas padome (NSP) tikās ar atbildīgajām ministrijām un iestādēm, lai runātu par Moneyval rekomendāciju ieviešanu un nozīmīgākajiem uzdevumiem šogad.

NSP sēdē piedalījās Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu un Ārlietu ministriju, kā arī Kontroles dienesta, Valsts Ieņēmumu dienesta un Patērētāju tiesību aizsardzības centra atbildīgie pārstāvji. Uzņēmēji ar atbildīgajām iestādēm tikās jau otro reizi un vēlējās noskaidrot, kā tiek ieviests pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā un kādas no prasībām attieksies un komercsabiedrībām. Tāpat būtiski bija noskaidrot statusu, kā norit rekomendāciju ieviešana. Tāpat detalizētāk tika runāts par konkrētām prasībām nefinanšu nozarei, lai ieviestu esošos regulējumus Sankciju likuma subjektiem.

Atbildīgās iestādes informēja, ka turpina strādāt pie likumu normu ieviešanas un informācijas pieejamības, tostarp Tieslietu ministrija – par patiesā labuma guvējiem, Ārlietu ministrija par sankciju sarakstu un ievērošanu. Savukārt VID jau ir sagatavojis vadlīnijas uzņēmējiem un PTAC turpina darbu pie vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmām, aptverot lielu skaitu juridisko personu.

Kopš iepriekšējās tikšanās ar LTRK pārstāvjiem, atbildīgās institūcijas veikušas virkni nozīmīgu pasākumu, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas situāciju valstī, ko uzņēmēji vērtē ļoti pozitīvi. LTRK aicināja atbildīgās institūcijas turpināt mērķtiecīgi uzsākto darbu pie nepieciešamo pasākumu ieviešanas, izprotot uzņēmēju nepieciešamību pēc ērtu un automatizētu rīku pieejamības, lai nodrošinātu atbilstošu klientu un partneru izpēti. LTRK, sadarbojoties ar atbildīgajām institūcijām, arī turpmāk aktīvi informēs uzņēmējus par aktualitātēm un riskiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jautājumiem.

Ņemot vērā to, ka drīzumā tiks gatavots nākamais Moneyval ziņojums, no kura tieši būs atkarīgs bizness, uzņēmēji un iesaistītās iestādes vienojās turpināt sadarboties, lai nodrošinātu sekmīgu pasākumu plāna izpildi, iepriekš norādīto rekomendāciju ieviešanu un cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Jau drīzumā tiks organizēta nākamā tikšanās ar visām iesaistītajām iestādēm un uzņēmējiem.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 individuāli biedri un vairāk nekā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2017.gadā pārsniedza 14,8 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums