2019. gada pirmajā pusgadā saņemti 255 dokumentu izsniegšanas lūgumi no 24 valstīm


public. foto
Kopš 2019. gada 1. janvāra zvērināti tiesu izpildītāji īsteno jaunu funkciju – ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā. Tostarp pirmajā pusgadā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē (LZTIP) jau saņemti 255 dokumentu izsniegšanas lūgumi no 24 valstīm.

LZTIP, kā dokumentu saņēmēja iestāde, organizē dokumentu piegādi Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (Hāgas konvencija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 (Regula).

Saskaņā ar Regulu šobrīd veiksmīgi ir piegādāts 61 lūgums, bet saskaņā ar Hāgas konvenciju trīs lūgumi, savukārt piegādes procesā jūnija beigās atradās 39 dokumenti.

“Ar katru gadu pieaug pārrobežu lietu skaits un ārvalstu dokumentu piegāde kļūst arvien aktuālāka. Tāpēc mērķis uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu savstarpēju pārsūtīšanu starp valstīm, tai skaitā starp valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, ir saprotams. Līdz šim tiesu izpildītāji ļoti veiksmīgi nodrošināja dokumentu piegādi nacionālā līmeņa lietās, tāpēc likumdevēja lēmums ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā uzticēt tiesu izpildītājiem ir saprotams un vērtējams pozitīvi. Turklāt jaunā kārtība ir mazinājusi rajonu (pilsētu) tiesu noslodzi, atbrīvojot tās no institūcijai neraksturīgas darbības, ļaujot tiesu darbiniekiem pievērsties tiešo uzdevumu izpildei – lietu izskatīšanai,” norāda LZTIP priekšsēdētāja Iveta Kruka.

LZTIP uzdevums ir izvērtēt ārvalsts kompetento iestāžu iesniegto lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu atbilstību normatīvajiem tiesību aktiem. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavotos un noformētos ārvalstu dokumentus LZTIP nosūta piekritīgajam tiesu izpildītājam tālākai piegādei adresātam. Šobrīd prasību neievērošanas dēļ, saskaņā ar Regulu nosūtītājas valsts iestādēm atpakaļ ir nosūtīti 79 lūgumi, bet saskaņā ar Hāgas konvenciju 18 lūgumi. Ārvalsts dokumentu piegāde ir bijusi neveiksmīga arī citu iemeslu dēļ, piemēram, 29 gadījumos adresāts lūgumā norādītajā adresē nebija sastopams, piecos gadījumos adresāts – juridiskā persona bija likvidēta, trīs gadījumos adresāts atteicās pieņemt izsniedzamos dokumentus, kā iemeslu norādot, ka izsniedzamo dokumentu valoda adresātam nav saprotama, bet divos gadījumos lūgumā norādītā adrese neeksistēja.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē visbiežāk tiek saņemti ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumi no Lietuvas – 48 lūgumi, Polijas – 31 lūgums, Vācijas – 22 lūgumi un Austrijas – 21 lūgums.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

Mediju tilts / PROI
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums