LIKTA realizētā projektā 1600 IKT nozares darbinieki apguvuši inovāciju veicināšanas un ieviešanas prasmes


LIKTA logo
Vairāk nekā 1600 IKT nozares darbinieki Latvijā apguvuši inovāciju veicināšanas un ieviešanas prasmes, piedaloties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) realizētajā Eiropas Savienības (ES) fonda projektā "IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai".

Projekts tika uzsākts 2016. gadā ar mērķi paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Līdz 2019.gada marta beigām apmācīti 1630 IKT nozares profesionāļi no 77 dažādu nozaru uzņēmumiem. Tika realizētas 380 apmācības tādās jomās, kā datorzinātnes, projektu vadība, inženierzinātnes un tehnoloģijas, kā arī vides aizsardzība.

Apmācību rezultātā projekta partneru uzņēmumiem jāievieš vismaz viena inovācija atbilstoši OECD inovāciju iedalījumam. Apmācību laikā IKT profesionāļi ieguva starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un standartu uzturētāju sertifikātus, kas apliecina IKT profesionāļu kvalifikāciju un paaugstinās konkurētspēju ārējos tirgos, tādējādi palielinot nozares eksporta īpatsvaru.

“Tehnoloģijas digitālajā jomā nemitīgi mainās, tādēļ IKT nozares uzņēmumiem ir svarīga regulāra darbinieku kvalifikācijas un zināšanu celšana, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju. IKT apmācību projekta ietvaros LIKTA apkopo apmācību vajadzības un koordinē apmācību procesu, kas uzņēmumiem ir nozīmīgs atbalsts. Apmācības netiešā veidā pozitīvi ietekmē arī ilgtspējīgas attīstības principus, jo projektā apmācītie IKT profesionāļi  spēj izmantot apmācībās iegūtās zināšanas gan jaunu digitālo pakalpojumu izstrādē, gan esošu IKT sistēmu integrācijā un modernizēšanā – kā IKT nozarē, tā citās tautsaimniecības jomās, lai efektīvāk izmantotu dabas un sabiedrības resursus,” saka LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Projekta gaitā apkopotie dati rāda, ka visaktīvāk mācībās piedalījušies IKT darbinieki vecumā 26 līdz 50 gadiem – 80,06% no visiem dalībniekiem, 7,42% dalībnieku bijuši vecāki par 51 gadu, bet 12,52% - jaunāki par 25 gadiem. 65,77% mācību dalībnieku bija vīrieši, 34,23% - sievietes.

LIKTA ir viena no pirmajām nozaru asociācijām, kura līdz 2019.gada marta beigām ir sasniegusi projekta mērķus par 100% un veiksmīgi apguvusi pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu – EUR 896 258,38 apmērā.

Eiropas Savienības fondu projekts “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai" (līgums Nr. 1.2.2.1/16/A/003) tika īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 1.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Projekta īstenošanas laikā LIKTA vienojās arī par sadarbību ar Latvijas Interneta asociāciju (LIA), Latvijas Atvērto Tehnoloģiju asociāciju (LATA) un Latvijas IT klasteri, aicinot šo asociāciju biedrus paaugstināt darbinieku kvalifikāciju.

SIA Communications & Strategies
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums