Ziņas | Latvija | Darbs, karjera


Aptauja: Pret dienesta auto vairums šoferu izturas atbildīgāk nekā pret personīgo

57 % autovadītāju atzīst, ka pie dienesta auto stūres izjūt lielāku atbildības sajūtu un braucot ir uzmanīgāki, nekā vadot personīgo auto, liecina Volkswagen komerctransporta veiktā aptauja. Tikmēr katrs ceturtais (24 %) šādam apgalvojumam nepiekrīt.

Kā Rīga palīdz atrast darbu personām ar invaliditāti

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome, kurā iekļaujas organizācijas cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, un Rīgas pašvaldības pārstāvji tikās Rīgas domē, kur tika izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Rēzeknē notiks informatīvā sanāksme par sociālās jomas aktualitātēm

Ceturtdien, 11. oktobrī, Rēzeknē notiks Labklājības ministrijas rīkotā ikgadējā reģionālā metodiski - informatīvā sanāksme pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem.

Darba devēji aicināti pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs ....

Darba devēji aicināti pieteikties subsidēto darba vietu izveidei
NVA filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Ludzā, Siguldā, Tukumā un Valkā.


Līdz šī gada 17. oktobrim astoņās ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, bezdarbnieki ar vienu vai vairākiem apgādājamiem, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darba vieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai.Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei?
1. solis:
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem" → "Pasākums noteiktām personu grupām".
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3. solis:
Līdz 2018.gada 17. oktobrim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darba vietu. Pieteikumu var nosūtīta arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA interneta vietnes sadaļā "Darba devējiem" → "Pasākums noteiktām personu grupām".
s (NVA) filiālēs darba devēji var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros. Tā ir iespēja piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darba vietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot ESF finansiālu atbalstu. Pieteikšanās subsidēto darba vietu izveidei noris NVA filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Ludzā, Siguldā, Tukumā un Valkā.

TAPOST 2018: Vairāk nekā 40% testētāju ir sievietes

Pulcējot aptuveni 300 konferences dalībnieku no 15 pasaules valstīm, noslēgusies Baltijā vadošā programmatūras testēšanas konference "TAPOST 2018". Šogad konferences tēma bija "The Ultimate Test Automation". Analizējot konferences apmeklētāju loku, secināts, ka vairāk nekā 40% konferences dalībnieku bija sievietes. Tas liecina, ka visā pasaulē vērojamā tendence – iedrošināt sievietes apsvērt studijas un karjeru strauji augošajā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, ir sniegusi rezultātus, un ir turpināma arī nākotnē.

Uzņēmēji vēl var pieteikt projektus dalībai 9. vides objektu festivālā "Ziemassvētku egļu ceļš"

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina arī šogad uzņēmējus un biznesa institūcijas kļūt par festivāla dalībniekiem un piedalīties 9. vides objektu festivālā "Ziemassvētku egļu ceļš", kas risināsies no 2018. gada 7. decembra līdz 2019. gada 13. janvārim. Projektus dalībai festivālā var pieteikt līdz 15. oktobrim.

NVA akcijā "Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos" piedalījās 64 darba devēji un 296 darba meklētāji

Noslēdzās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotā akcija "Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos," kas no 17. līdz 28. septembrim norisinājās visos Latvijas reģionos, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū. Atvērto durvju dienā darba meklētāji ar invaliditāti viesojās uzņēmumos un iestādēs, lai iepazītu darba vidi, darba procesu, darba kolektīvu, iespējamo profesiju un darba pienākumus, apliecinot savas profesionālās spējas un prasmes.

32 tūkstoši bezdarbnieku darbu meklē ilgāk par gadu

Rīga, 03.10.2018.

2017. gadā Latvijā bija 32,1 tūkstotis ilgstošo bezdarbnieku – personu, kuras ir bez darba vismaz 12 mēnešu, aktīvi meklē darbu un būtu gatavas to uzsākt tuvāko divu nedēļu laikā, kas veido 37,7 % no bezdarbnieku kopskaita 15–74 gadu vecumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbaspēka apsekojuma rezultāti. Lielākā daļa jeb 97,5 % ilgstošo bezdarbnieku ir 20–64 gadu vecumā, no kuriem 59,1 % ir vīrieši. 14,6 % no visiem bezdarbniekiem šajā vecuma grupā darbu meklēja ilgāk nekā četrus gadus.

NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus izsludinājumam ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti atbalstam

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ietvaros ir publicējusi izsludinājumu "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti", lai nodrošinātu psiholoģisku palīdzību, motivēšanas pasākumus un sociālā mentora pakalpojumus ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, veicinot viņu iekļaušanos darba tirgū un mazinot sociālās atstumtības riskus. Aicinām pretendentus piedalīties izsludinājumā un līdz šī gada 22.oktobrim (plkst. 16.00) iesniegt savus pieteikumus NVA.

Sagaidāma arvien lielāka sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstība

Labklājības ministrijas organizētā Sociālās uzņēmējdarbības konference, kas norisinājās 26. septembrī Rīgā, pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus − nozares ekspertus, sociālos uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un šīs jomas interesentus. Ekspertu prezentācijas, kopīgās diskusijas un sociālo uzņēmēju veiksmes stāsti vēlreiz apliecināja, ka, pateicoties jaunajam Sociālā uzņēmuma likumam un pieejamajam Eiropas Sociālā fonda finansējumam, Latvijā šobrīd ir radīta labvēlīga vide sociālās uzņēmējdarbības nozares uzplaukumam.

Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  koka durvis  kasko apdrošināšana  vannu restaurācija