Latvijas Universitāte un Latvijas Dabas fonds aicina iesūtīt foto ar dabas novērojumiem rudenī


public. foto
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas kampaņā, iesūtot zinātniekiem rudens dabas norišu attēlus portālā un lietotnē Dabasdati.lv.

Lielākajā daļā Latvijas teritorijas jau iestājies meteoroloģiskais rudens, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zem +15°C. Koku un krūmu lapas lēnām iekrāsojas rudens krāsās, migrējošie putni jau pulcējas baros un dodas uz ziemošanas vietām. Sezonālās norises dabā pēta fenoloģija (zinātne par sezonalitāti dabā un cilvēka dzīvē, un to ietekmējošajiem faktoriem).  

Dabas ritmu jeb fenoloģiskie novērojumi arvien biežāk tiek izmantoti klimata pārmaiņu pētījumos, aprakstot paaugstinātās gaisa temperatūras, nokrišņu režīma izmaiņu ietekmi uz augu un dzīvnieku attīstību. Piemēram, Latvijā atsevišķām koku sugām kā parastā apse un kļava lapu krāsošanās iestājas vēlāk nekā 20. gadsimta vidū, savukārt āra bērzam un parastajai liepai – agrāk, kas ir pretstatā citur Eiropā novērotajām tendencēm. 

Lai labāk izprastu dabas norises rudenī, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti uzņemt un iesūtīt dabas attēlus portālā un lietotnē Dabasdati.lv. Piemēram, var sūtīt foto, kuros redzama koku krāsošanās, lapu krišanas sākums, gājputnu aizlidošana un citas rudenim raksturīgās norises. 

Sabiedrības iesaiste zinātnē (citizen science) ir plaši izplatīta prakse pasaulē, kura, pieaugot iegūto datu apjomam, kļūst arvien populārāka. Fenoloģisko jeb dabas ritmu fiksēšana ir viena no vissenākajām formām, kā sabiedrība iesaistījusies zinātnē. 

Detalizēta informācija par reģistrēšanos platformā Dabasdati.lv un novērojumu pievienošanu pieejama https://dabasdati.lv/lv/cat/41/?links=lv/cat/41/  

Viens klikšķis un tu esi palīdzējis zinātniekiem! 

 

Vairāk informācijas  

Dr. ģeogr. vadošā pētniece Gunta Kalvāne 

E-pasts: gunta.kalvane@lu.lv 

 

Par Latvijas Universitāti 

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.

Kampaņa organizēta ERAF projekta Klimata pārmaiņu ietekme uz fitofenoloģiskajām fāzēm un ar to saistītie riski Baltijas reģionā (1.1.1.2/VIAA/2/18/265) ietvaros.

Latvijas Universitāte
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums