Latvija oficiāli noslēdz Kioto protokola Dohas grozījuma ratifikāciju

2017. gada 21. decembrī Latvijas vārdā Apvienoto Nāciju Organizācijā tika iesniegts Kioto protokola Dohas grozījuma ratifikācijas instruments. Latvijā likums par Kioto protokola Dohas grozījuma ratifikāciju tika pieņemts jau 2015. gada nogalē, taču ratifikācijas instrumenta iesniegšanai bija nepieciešams, lai pilnīgi visas ES dalībvalstis būtu noslēgušas nacionālos procesus.

Kioto protokola Dohas grozījuma ietvaros ir paredzēta siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana visā pasaulē laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam – Kioto protokola otrais saistību periods. Kioto protokola pirmais saistību periods bija no 2008. līdz 2012. gadam.

Latvijas klimata politikas mērķus un saistības SEG emisiju samazināšanai Kioto protokola Dohas grozījuma ratifikācija nemaina. Latvijas klimata politikas mērķi periodam līdz 2020. gadam jau ir noteikti ar Eiropas Savienības (ES) regulējumu, un Latvija savas SEG emisijas samazināšanas saistības Kioto protokola ietvaros īsteno kā ES dalībvalsts. ES Dohas grozījuma ietvaros ir apņēmusies samazināt SEG emisijas par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 1990. gadu. ES jau pārpilda saistības, ko tā ir apņēmusies ar Kioto protokola otro saistību periodu.

Lai Dohas grozījums stātos spēkā, tas jāratificē vismaz 144 pusēm, un šobrīd līgumu ir ratificējušas nedaudz vairāk kā 100 puses. Starptautiskā līmenī Dohas grozījuma ratifikācija no ES dalībvalstu puses uzskatāma par būtisku soli, lai apstiprinātu starptautiskajiem partneriem ES turpinātu apņemšanos samazināt emisijas laika periodā pirms 2020. gada.  Savukārt pēc 2020.gada siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu pasaulē nodrošinās Parīzes nolīgums.

Kioto protokols tika pieņemts 1997.gadā un tas stājās spēkā 2005.gadā. Kioto protokols vēsturiski bija pirmais starptautiskais līgums siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai. Kioto protokols paredz saistošus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķus attīstītajām valstīm, to skaitā arī Latvijai. Latvija Kioto protokolu ratificēja 2002.gadā. 2012. gadā tika panākta vienošanās par Kioto protokola otro saistību periodu no 2013. līdz 2020. gadam, pieņemot Kioto protokola Dohas grozījumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  vannu restaurācija