Studentam ir svarīga mācību vide


Studentu pilsētiņa public. foto
Biznesa augstskola Turība turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/007 "Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība" realizāciju, kura izdevumus 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds, lai ieviestu jaunākās tehnoloģijas augstskolas koplietošanas e-risinājumos. Kā Latvijas Universitātes rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē "Mācību vide mūsdienu skolā" izteicās profesore Rudīte Andersone: "Būtisks 21.gadsimta mācību vides konteksts ir veicināt kopības un mijiedarbības izjūtu, kur nozīmīgi ir: tehnoloģijas, telpa, laiks, kultūra un politika. To iedarbība ir kumulatīva."

Ir noslēgusies projekta pirmā fāze, kuras mērķis bija uzzināt visu pušu – studentu, darbinieku un sadarbības partneru redzējumu par efektīvas koplietošanas e-vides pilnveides faktoriem augstskolas pārvaldības uzlabošanai. Ļoti būtiski ir ņemt vērā visu ieinteresēto pušu viedokli un redzējumu. Apkopojot iegūtos rezultātus, tika izstrādāti pārvaldības uzlabošanas pilnveides virzieni un ietekmējošie faktori, kā arī apzināti riski un izstrādāta stratēģija to novēršanai. Jāpiebilst arī, ka augstskolas pārvaldības uzlabošanas plānus vērtēs ārvalstu eksperti no citu Eiropas vadošajām augstskolām, kā piemēram: Vroclavas, Žilinas un citām. Šī projekta sagaidāmie rezultāti ir paaugstināt vadības personāla kompetences un prasmes, lai nodrošinātu studiju programmu kvalitāti un efektīvi izmantotu pieejamos resursus, attīstot stratēģiskās partnerības ar zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru un izveidojot vadītāju un līderu loku, kas ir kompetenti un profesionāli darbam starptautiskā līmenī atbilstīgi Augstskolas attīstības stratēģijai.

Biznesa augstskola Turība
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli